Onderzoek Stadsregio: woningtoewijzing via Woningnet verloopt goed

19.06.13
Onderzoek stadsregio: woningtoewijzing via Woningnet verloopt goed

WoningNet selecteert de juiste kandidaten voor een woning en bij een eventuele foutieve toewijzing wordt dit snel gecorrigeerd. Ook zijn er weinig klachten van woningzoekenden over de manier van woningtoewijzing, zo blijkt uit een onderzoek van de Stadsregio Amsterdam.
Om voor woningzoekenden te waarborgen dat het toewijzingsproces goed verloopt en gemeenten meer inzicht te geven in de uitvoeringspraktijk van woonruimteverdeling, heeft de Stadsregio uitgebreid onderzoek gedaan. Door middel van bronnenonderzoek, vragenlijsten, interviews, het testen van de toewijzingen met fictieve woningzoekenden en het inventariseren van de klachten bij de verschillende klachtencommissies is onderzocht hoe de woningtoewijzing verloopt.
De conclusie is dat het toewijzen van corporatiewoningen volgens afspraak gaat. De afgesproken volgorde is correct geprogrammeerd in WoningNet en uit de testen is gebleken dat de volgorde op de goede manier wordt bepaald, mits de juiste informatie is ingevoerd. Toetsing of de juiste kandidaat is geselecteerd, gebeurt op verschillende momenten in de toewijzing en fouten worden direct gecorrigeerd.
De weinige klachten die bij de klachtcommissies zijn ingediend over de woningtoewijzing, gaan vooral over urgentieverlening. In de toewijzing wordt onderscheid gemaakt tussen 'gewone woningzoekenden' die op basis van woonduur en inschrijfduur reageren en woningzoekenden met een zogenaamde voorrangsstatus. Zij hebben deze voorrangsstatus gekregen omdat ze bijvoorbeeld vanwege sloop/renovatie van hun woning of om medische redenen op korte termijn moeten verhuizen. In de toewijzing is getoetst of de woningtoewijzing voor beide categorieën woningzoekenden eerlijk verloopt.

De woningen waar het in de steekproef om ging, vallen onder de regels van het Convenant Woonruimteverdeling van de Stadsregio Amsterdam. Om ervoor te zorgen dat de woningtoewijzing ook correct blijft verlopen, gaat de Stadsregio de komende tijd met de corporaties de aanbevelingen uit het onderzoek uitwerken. Zo zullen de corporaties één regionaal draaiboek woonruimteverdeling hanteren waarin de gemaakte afspraken zijn vertaald naar de uitvoering van het toewijzen van woningen. De corporaties en gemeenten zijn tevreden over de resultaten van de steekproef. Zij hebben zich voorgenomen deze steekproef elke vijf jaar te herhalen om zo de kwaliteit van de woningtoewijzing in de praktijk te waarborgen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Meerdere steden in de regio Amsterdam komen met een opkoopbescherming om te voorkomen dat beleggers woningen ‘wegkapen’ voor starters. Haarlem heeft per 1 februari 2022 de primeur. Amsterdam rekt de voorwaarden tot het uiterste op: voor alle koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde geldt straks...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.