Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek Stadsregio: woningtoewijzing via Woningnet verloopt goed

WoningNet selecteert de juiste kandidaten voor een woning en bij een eventuele foutieve toewijzing wordt dit snel gecorrigeerd. Ook zijn er weinig klachten van woningzoekenden over de manier van woningtoewijzing, zo blijkt uit een onderzoek van de Stadsregio Amsterdam.
Om voor woningzoekenden te waarborgen dat het toewijzingsproces goed verloopt en gemeenten meer inzicht te geven in de uitvoeringspraktijk van woonruimteverdeling, heeft de Stadsregio uitgebreid onderzoek gedaan. Door middel van bronnenonderzoek, vragenlijsten, interviews, het testen van de toewijzingen met fictieve woningzoekenden en het inventariseren van de klachten bij de verschillende klachtencommissies is onderzocht hoe de woningtoewijzing verloopt.
De conclusie is dat het toewijzen van corporatiewoningen volgens afspraak gaat. De afgesproken volgorde is correct geprogrammeerd in WoningNet en uit de testen is gebleken dat de volgorde op de goede manier wordt bepaald, mits de juiste informatie is ingevoerd. Toetsing of de juiste kandidaat is geselecteerd, gebeurt op verschillende momenten in de toewijzing en fouten worden direct gecorrigeerd.
De weinige klachten die bij de klachtcommissies zijn ingediend over de woningtoewijzing, gaan vooral over urgentieverlening. In de toewijzing wordt onderscheid gemaakt tussen 'gewone woningzoekenden' die op basis van woonduur en inschrijfduur reageren en woningzoekenden met een zogenaamde voorrangsstatus. Zij hebben deze voorrangsstatus gekregen omdat ze bijvoorbeeld vanwege sloop/renovatie van hun woning of om medische redenen op korte termijn moeten verhuizen. In de toewijzing is getoetst of de woningtoewijzing voor beide categorieën woningzoekenden eerlijk verloopt.

De woningen waar het in de steekproef om ging, vallen onder de regels van het Convenant Woonruimteverdeling van de Stadsregio Amsterdam. Om ervoor te zorgen dat de woningtoewijzing ook correct blijft verlopen, gaat de Stadsregio de komende tijd met de corporaties de aanbevelingen uit het onderzoek uitwerken. Zo zullen de corporaties één regionaal draaiboek woonruimteverdeling hanteren waarin de gemaakte afspraken zijn vertaald naar de uitvoering van het toewijzen van woningen. De corporaties en gemeenten zijn tevreden over de resultaten van de steekproef. Zij hebben zich voorgenomen deze steekproef elke vijf jaar te herhalen om zo de kwaliteit van de woningtoewijzing in de praktijk te waarborgen.