'Onderzoek naar regels tegen opkopen woningen voor de verhuurmarkt'

10.07.17
'Onderzoek naar regels tegen opkopen woningen voor de verhuurmarkt'

Amsterdam onderzoekt of het opkopen van woningen voor de verhuurmarkt aan banden kan worden gelegd. Zo heeft wethouder Ivens van Wonen laten weten na berichten van banken en het Kadaster, dat een steeds groter deel van de Amsterdamse koopwoningen niet door de kopers in eigen gebruik wordt genomen.

Volgens cijfers van ING en Rabobank versterken investeerders hun greep op de Amsterdamse woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2016 was bij 1 op de 8 woningtransacties sprake van aankoop ten behoeve van woningverhuur, aldus ING Economisch Bureau. De toenemende koopzucht onder met name particuliere beleggers zorgt voor extra krapte op de koopwoningmarkt en nog hogere aankoopprijzen. De opkomst van buy-to-let leidt tot bezorgdheid bij wethouder Ivens. "Als je ziet welke bedragen investeerders willen betalen, dat is mijn grootste zorg dat die aankopen leiden tot hogere prijzen en verdringing van bewoners. Huizenbezitters kunnen ineens tussen huurders wonen die zich anders gedragen", aldus de wethouder.

Zijn zorgen worden gedeeld door de 'linkse' partijen in de huidige gemeenteraad. SP vreest dat de stad steeds meer dure huurwoningen krijgt. GroenLinks ziet graag een grens aan de omvang van de woningportefeuilles in bezit bij particuliere beleggers. En de PvdA zou bij koop of huur van een woning graag voorrang geven aan burgers met een economische binding met stad of regio.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS