'Onafhankelijk toezicht verdient voorkeur'

27.03.13
'Onafhankelijk toezicht verdient voorkeur'
update

Het financieel toezicht op corporaties is beter gewaarborgd bij een onafhankelijke toezichthouder, vindt het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het is verrast en bezorgd over het voornemen van minister Blok om de financiële toezichttaken over te hevelen naar het ministerie. Het CFV krijgt bijval van Aedes.

"Al het toezicht op woningcorporaties ligt dan volledig bij BZK, samen met het volkshuisvestelijke beleid en de eindverantwoordelijkheid voor het borgstelsel. Maar bij een zelfstandige autoriteit is de onafhankelijkheid en professionaliteit beter gewaarborgd," vindt waarnemend CFV-directeur Daphne Braal. "Om dezelfde reden is het toezicht op banken ook bij een onafhankelijke toezichthouder onder gebracht. Wij geven daarom de voorkeur aan de oprichting van een Financiële Autoriteit woningcorporaties."

De saneringstaak van het CFV wordt niet overgeheveld. Braal beschouwt de sanering van corporaties juist als een wezenlijk onderdeel van het financiële toezicht en het daarbij behorende repertoire van interventies.

Brancheorganisatie Aedes is evenmin blij met de keuze van Blok."Het financieel toezicht op woningcorporaties moet onafhankelijk zijn, los staan van corporaties, maar ook van de minister. Dat is ook altijd de bedoeling geweest. Er zou een onafhankelijke Financiële Autoriteit Woningcorporaties voor komen met veel deskundigheid op financieel terrein. De commissie Hoekstra adviseerde dat ook. Het is mij een raadsel waarom minister Blok dat negeert en alle toezicht naar zich toe trekt," zo verklaart Aedes-voorzitter Marc Calon. Woningcorporaties zijn volgens hem niet tegen stevig financieel toezicht. "Vorig jaar presenteerde de sector zelf een voorstel voor verscherping van het in- en externe toezicht onder de naam 'Toezicht met Bite'. Uitgangspunten voor het extern toezicht daarin zijn scheiding van het volkshuisvestelijke toezicht (dat berust bij de minister) en het financieel toezicht, waarvoor een onafhankelijke Financiële Autoriteit in het leven geroepen zou worden. Er is altijd een natuurlijke spanning tussen bedrijfseconomische eisen en volkshuisvestelijke doelen. Het toezicht op die twee aspecten kan daarom het best in verschillende handen liggen. Daarnaast vraagt financieel toezicht om specifieke deskundigheid."

Calon vraagt zich ook af of de departementale toezichthouder zich voldoende vrij voelt om financiële effecten van kabinetsplannen scherp neer te zetten. Marien de Langen, bestuurder van Stadgenoot en voorzitter van De Vernieuwde Stad, ziet daarin ook een risico. "Toezicht door het departement maakt de minister kwetsbaar; de ruimte voor de minister nog iets te vinden van het toezicht wordt wel heel beperkt." De keuze voor staatstoezicht komt voor hem als een verrassing. "De afgelopen tijd zijn allerlei varianten voor onafhankelijk toezicht bekeken, maar ineens komt de minister met een andere oplossing. Het is nu aan de Kamer daarover te oordelen."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Meerdere steden in de regio Amsterdam komen met een opkoopbescherming om te voorkomen dat beleggers woningen ‘wegkapen’ voor starters. Haarlem heeft per 1 februari 2022 de primeur. Amsterdam rekt de voorwaarden tot het uiterste op: voor alle koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde geldt straks...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.