Omnia Wonen mag zijn sociale huurwoningen van Amstelveen verkopen

12.08.15
Omnia Wonen mag zijn sociale huurwoningen van Amstelveen verkopen
update 21 augustus

De gemeente Amstelveen maakt de verkoop van 136 sociale huurwoningen aan Augustinuspark, ds. Heldringstraat en William Boothlaan mogelijk. Het college stelt wel als voorwaarde, dat de woningen van woningcorporatie Omnia Wonen met minimaal 10 procent korting eerst aan de eigen huurders worden aangeboden.

"Goed dat Omnia Wonen met deze aanvraag de eerste stap gezet heeft. Ik hoop dat ze daadwerkelijk overgaat tot de verkoop van de woningen. Zo krijgen Amstelveense huurders de kans om bezit op te bouwen in plaats van levenslang huur te betalen. Op de lange termijn is kopen financieel aantrekkelijker dan huren. Met name in de buurt Keizer Karelpark oost, waar het eigen woningbezit relatief laag is (39 procent), is het goed de balans te herstellen", aldus VVD-wethouder Herbert Raat.

Vergeleken met Amsterdam heeft Amstelveen relatief weinig sociale huurwoningen, maar volgens Raat nog teveel. Ruim een derde van de woningen in Amstelveen is een sociale huurwoning. Corporaties verhuren er daarvan ruim 10.000; daarnaast zijn er circa 3000 woningen van particuliere huiseigenaren onder de liberalisatiegrens. Dit is volgens wethouder Raat rijkelijk veel gezien het feit dat inkomens in Amstelveen gemiddeld 25 procent boven het landelijk gemiddelde liggen. Uitgaande van het aantal huishoudens in Amstelveen met een inkomen onder de 34.911 euro vindt Raat dat er minimaal 9.300 sociale huurwoningen bij corporaties en verhuurders moeten zijn. Er zou ruimte zijn om zeshonderd tot elfhonderd sociale huurwoningen te verkopen.

Overigens zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning ook in Amstelveen enorm. De gemiddelde inschrijfduur voor starters ligt er rond de 9 jaar.

Met de verkoop maakt Omnia Wonen op termijn een einde aan haar bezit in Amstelveen. De corporatie bezit in totaal ruim zevenduizend woningen. Voor het merendeel op de Veluwe. Daarnaast beheert Omnia kleine woningportefeuilles in onder meer Amersfoort, Utrecht, Arnhem, Assen en Den Haag.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS