"Omgevingswet moet tot gezondere stad leiden"

21.09.18
Pieter Hooimeijer
"Omgevingswet moet tot gezondere stad leiden"
De nieuwe Omgevingswet zorgt voor meer aandacht voor een gezonde leefomgeving. Dat verwacht Pieter Hooimeijer, hoogleraar sociale geografie in Utrecht en medeopsteller van het advies 'De stad als gezonde habitat'. Een interview met hem staat in de nieuwe NUL20. Fred Woudenberg, hoofd van de afdeling leefomgeving bij de GGD Amsterdam, is kritischer. Hij vreest toenemende geluidsbelasting.
 
Woudenberg: "Met lucht en de bodem is het de afgelopen veertig jaar behoorlijk veel beter geworden, maar dat geldt niet voor de geluidsbelasting. De invoering van de Omgevingswet maakt dat er niet beter op. Normen voor bijvoorbeeld verkeerslawaai in de stad worden enorm opgehoogd. En ook de mogelijkheden om daar weer bovenuit te gaan, worden groter. Het geluid wordt het kind van de rekening. Je ziet dat nu al gebeuren. Gemeenten pakken die ruimte.”
Hooimeier heeft daar wel begrip voor: “Natuurlijk moet er een basiskwaliteit zijn, maar je wil de stad ook niet op slot zetten. Voor flexibiliteit, gedragen door democratische besluitvorming, is daarom echt wel iets te zeggen. Als we kiezen voor verdichting van steden, waardoor we ook nog groene ruimte buiten de steden overhouden, dan zullen we keuzes moeten maken. Daar zijn op andere beleidsterreinen al voorbeelden van. Denk aan Haven-Stad in Amsterdam. Om daar het aantal woningen te realiseren dat wenselijk wordt geacht én tegelijk het gebied leefbaar te houden, kan niet iedere inwoner over een auto beschikken. Gebieden die lawaaiiger zijn, zijn ook niet voor iedereen geschikt. Die mensen moeten dan een andere woonomgeving zoeken. Daarnaast kan het ook de andere kant op gaan; burgers kunnen ook méér bescherming opeisen. En ik zie dat op sommige vlakken wel gebeuren.”
 
In 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. De overheid beoogt in de nieuwe wet alle regels voor ruimtelijke projecten te bundelen. Hooimeijer: "In de wet is expliciet opgenomen dat nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Dat betekent dat lokale besturen ook verplicht zijn daar iets mee te doen. Het betekent niet dat alle bestaande regelingen en voorschriften op het gebied van milieu niet meer van toepassing zijn. Bovendien worden veel milieunormen in Brussel gesteld en die blijven gewoon van kracht."
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS