Woningcorporaties mogen 13.000 huurwoningen extra verkopen

14.08.08

De Amsterdamse woningcorporaties mogen tot 2007 13.000 sociale huurwoningen extra verkopen. Dat is op 30 januari jl. besloten door de Amsterdamse gemeenteraad. Al eerder, op 1 januari 1998, kregen de corporaties de ruimte om 15.575 huurwoningen te verkopen. Met de ondertekening van het “Convenant verkoop sociale huurwoningen 2002-2007” door de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam, kunnen de woningcorporaties in totaal 28.575 sociale huurwoningen verkopen.

De gemeente Amsterdam wil dat de woningvoorraad in 2010 voor 35% uit koopwoningen bestaat. Op dit moment is dat slechts voor 19,4% het geval, terwijl het aandeel koopwoningen landelijk op 52% ligt. Naast de verkoop van sociale huurwoningen streeft Amsterdam ook naar een grotere verkoop van particuliere huurwoningen en de bouw van meer koopwoningen.

De 28.575 te verkopen huurwoningen zijn verdeeld over alle stadsdelen, inclusief het nieuwe stadsdeel Amsterdam-Centrum. De stadsdelen bepalen zelf hoe de koopwoningen op wijkniveau worden verspreid. Dat is afhankelijk van de mate van eenzijdigheid van de woningvoorraad.

Het verkopen van sociale huurwoningen verloopt moeizaam. Om het verkooptempo te verhogen zullen stadsdelen en woningcorporaties alleen nog afspraken op hoofdlijnen maken en mogen de corporaties, in tegenstelling tot de particuliere eigenaren, een onbeperkt aantal woningen splitsen.

Van de maximaal 28.575 te verkopen sociale huurwoningen is de helft gereserveerd voor woningzoekenden met een middeninkomen. Het belangrijk voor Amsterdam dat deze middeninkomens geschikte woningen in Amsterdam vinden, omdat zij anders noodgedwongen de stad zullen verlaten.

Door deze verkoop van 28.575 sociale huurwoningen, op een totaal van 205.000 woningen in corporatiebezit, wordt het beschikbare aantal goedkope huurwoningen voor de lagere inkomens niet aangetast. De Amsterdamse woningvoorraad zal in 2010 voor 42% bestaan uit goedkope huurwoningen, dat is 20% meer dan de omvang van de doelgroep. [JM]

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.