'Nieuwe woningnood zorgt voor toename van het aantal particuliere huurwoningen'

16.03.18
'Nieuwe woningnood zorgt voor toename van het aantal particuliere huurwoningen'

Er is sprake van een nieuwe periode van woningnood. Dat schrijven onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Amsterdam in een rapport in opdracht van de Socialistische Partij (SP) naar de ontwikkeling van de particuliere verhuurmarkt. De grote vraag van groepen die geen koop- of sociale huurwoning kunnen bemachtigen, zorgt er voor dat steeds meer beleggingsfondsen en particuliere investeerders de woningmarkt betreden.

De particuliere huursector heeft de afgelopen jaren zowel in de Randstad, als in enkele studentensteden een sterke groei doorgemaakt. Steeds meer kleine verhuurders kopen woningen. In Amsterdam werd in 2016 13 procent van de koopwoningen aangeschaft door een partij die al drie tot vijftig woningen in bezit heeft. Bij 8 procent van de aankopen was sprake van verwerving van een tweede woning. Met name heel kleine woningen zijn populair. De particuliere huurvoorraad groeit in de gewilde buurten in het centrum van Amsterdam Ook groeit de particuliere huurvoorraad in gebieden als de Zuidas, het Amstelkwartier en in Osdorp-Midden. De nieuwe spelers, aldus het onderzoek, verdringen potentiële eigenaar-bewoners, maar het exacte effect van particuliere investeerders en particuliere beleggers op de prijsontwikkeling is vooralsnog onduidelijk.

"Veranderingen op de particuliere huurmarkt vragen om veranderingen in het beleid", aldus de onderzoekers, waaronder UvA-onderzoeker Cody Hochstenbach. Zij bevelen de SP in 'BUY-TO-LET gewikt en gewogen' een scala aan beleidsaanpassingen aan. De maximale inkomensgrens in de sociale huursector moet verruimd tot een inkomen van 50.000 per jaar. Ook moet de WOZ uit het waarderingsstelsel worden gehaald. En de uitzonderingspositie van onder meer Amsterdam bij de bouw van dure studioappartementjes dient te worden geschrapt. Verder pleiten zij voor uitbreiding van het woningwaarderingsstelsel tot een huurprijs van 1.000 euro.

Bovendien bepleiten de onderzoekers diverse fiscale maatregelen. Zij denken dan aan hogere overdrachtsbelasting op tweede of volgende woningen en het hoger belasten van zogeheten fiscale beleggingsinstellingen. Gemeenten moeten eveneens in actie komen. De lokale overheid kan een woonplicht invoeren zodat koopwoningen niet worden opgekocht door particuliere verhuurders. En bij de uitgifte van grond kunnen voor langere tijd in de erfpachtvoorwaarden eisen worden gesteld aan de huurprijs.

Tegelijkertijd komen de onderzoekers met een waarschuwing. "Het is van belang dat we de particuliere huursector niet over de gehele breedte beperken. Juist deze sector voorziet in de nodige flexibiliteit en in huurwoningen voor groepen die anders tussen wal en schip vallen."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Meerdere steden in de regio Amsterdam komen met een opkoopbescherming om te voorkomen dat beleggers woningen ‘wegkapen’ voor starters. Haarlem heeft per 1 februari 2022 de primeur. Amsterdam rekt de voorwaarden tot het uiterste op: voor alle koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde geldt straks...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.