Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwbouw van reguliere sociale huurwoningen flink aangetrokken in Amsterdam

Image

Vorig jaar werden in Amsterdam 2.780 zelfstandige permanente sociale huurwoningen in aanbouw genomen, waarvan 2.505 door corporaties. Dat komt vooral omdat er veel meer  reguliere sociale huurwoningen worden gerealiseerd dan in eerdere jaren. Daarmee zitten de corporaties voor het eerst op het productieniveau dat in de samenwerkingsafspraken als doel was gesteld. Van de planvoorraad uit begin 2022 is 65 procent gerealiseerd, zo blijkt uit de gemeentelijke Rapportage Woningbouw 2022. Eerder was al bekend gemaakt dat de Amsterdamse nieuwbouwproductie vorig jaar in totaal uitkwam op maar liefst 8.401 woningen.

In eerdere jaren droeg de bouw van (kleine) jongeren- en studentenwoningen in hoge mate bij aan de totale corporatieproductie. Met name Lieven de Key heeft grote aantallen studenten- en jongerenwoningen opgeleverd de laatste vijf jaar. Gemiddeld 600 per jaar.

Corporatie 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL
De Key 625 1.081 835 267 376 3.184
De Alliantie 194 47 598 310 488 1.637
Stadgenoot 417 196 88 601 156 1.458
Ymere 133 149 426 62 659 1.429
Eigen Haard 134 68 307 78 478 1.065
Rochdale 298 60 0 12 203 573
Woonzorg - - 16 119 145 280
Totaal 1.801 1.601 2270 1.449 2.505 9.626

Jongeren- en Studentenhuisvesting

De gemeente zette in het plan Jongeren- en Studentenhuisvesting 2019-2022 (plan JSHV) overigens in op de bouw van maar liefst 9.000 jongeren- en studentenwoningen in Amsterdam (en 1.500 studentenwoningen in regio). Daarbij telden alle woningen mee: zelfstandige, onzelfstandige, permanente en tijdelijke woningen. Het beoogde aantal is bij lange niet gerealiseerd. Het totale aantal jongeren- en studentenwoningen dat in die periode in aanbouw is genomen, blijft steken op zo'n 4.000; 2.432 voor studenten en 1.566 voor jongeren.

Wethouder Van Dantzig constateert dat de ambitie van 9.000 woningen veel te hoog lag ten opzichte van de totale bouwdoelstelling van 30.000 woningen in vier jaar. Een onbenoemde factor daarbij is dat marktpartijen nauwelijks meer actief zijn in dit segment. In de jaren 2015-2018 realiseerden zij juist meer dan 5.000 studenten- en jongerenwoningen. Overigens achteraf lang niet altijd tot tevredenheid van de gemeente, vanwege de hoge huren en/of servicekosten die mogelijk bleken in sommige complexen.

Het nieuwe college heeft geen bouwdoelstelling meer voor studentenwoningen. Het aflopende Convenant Studentenhuisvesting is niet verlengd. Karin Verdooren van Lieven de Key vindt dat zeer teleurstellend: "Het is zo belangrijk dat er meer studentenwoningen komen. Wat men ook beweert, zo'n convenant levert extra aandacht en afspraken op. We moeten nu zorgen dat studentenhuisvesting een plek krijgt in de samenwerkingsafspraken." 
Verdooren: "Onze ambitie is ook de komende periode jaarlijks 600 à 700 woningen te bouwen. Onze financiële positie is gezond, dus dat zit niet in de weg. Onze grootste zorg is of we voldoende locaties kunnen krijgen."
De andere studentenhuisvester DUWO ziet vooral bouwmogelijkheden buiten de stad, zoals in Hoofddorp, Almere en Amstelveen. Maar ook de realisatie van studentenwoningen in de regiogemeenten is achtergebleven bij de veronderstellingen van het Amsterdamse college.

Ouderenhuisvesting

Van de in 2022 in aanbouw genomen sociale huurwoningen zijn 239 woningen gelabeld voor senioren. De grootste projecten zijn de Stadsveteraan (145 woningen, Amstelkwartier) en Statenjachtstraat (53 woningen, Banne Buiksloot). Daarnaast zijn voor 97 woningen afspraken gemaakt met marktpartijen, waaronder 57 vrije sectorwoningen in project de Sphinx (Overhoeks).
Met het initiatief uit 2020 om in vier jaar 2.000 geclusterde zelfstandige ouderenwoningen in aanbouw te hebben nemen, schiet het nog niet zo op: "Er zijn voldoende locaties geïnventariseerd om 2.000 woningen te kunnen realiseren. Planvorming kost echter tijd. De meeste projecten staan wat verder in de tijd gepland", aldus de rapportage.