Overslaan en naar de inhoud gaan

Missie geslaagd: 24 betaalbare koopwoningen allemaal naar inwoners Aalsmeer

Image

De door Timpaan te bouwen koopwoningen op het voormalige VVA-terrein in Aalsmeer zijn allemaal toegewezen aan inwoners van de gemeente Aalsmeer. Er hadden zich zevenhonderd gegadigden ingeschreven; een kleine driehonderd aanmeldingen waren afkomstig uit Aalsmeer zelf. Voor de eigen inwoners gold een voorrangsregeling.

Het voormalige VVA-terrein tussen de Dreef, Zwarteweg en de Burgemeester Kasteleinweg wordt de komende jaren opnieuw ingericht. Eigen Haard bouwt er sociale huurwoningen en nu wordt gestart met de bouw van de 24 koopwoningen. Deze zijn verdeeld over drie woonblokken: één blok van vier woningen en twee blokken van 10 woningen. De rug-aan-rugwoningen zijn 68 m2 groot. De Smartwoningen - volgens een eigen concept van Timpaan - zijn vooral bestemd voor kleine huishoudens, waaronder starters, senioren en singles, met prijzen vanaf bijna twee ton. De bouwtijd van dergelijke woningen is maximaal zes maanden.

“Aalsmeer is een gemeente waar mensen graag wonen en blijven wonen. Uitgangspunt van het college is dat er betaalbare woonruimte voor iedereen is. Er wonen relatief veel jonge mensen in Aalsmeer die graag in Aalsmeer willen blijven wonen. Hierbij zoeken wij ook naar creatieve, nieuwe woonvormen op nieuwe locaties en in bestaande panden. Ik ben erg blij dat we op het VVA-terrein ruimte hebben gevonden voor de starters op de woningmarkt”, aldus wethouder Robert van Rijn.