Minister Ollongren geeft corporaties meer ruimte om woningen voor middensegment te bouwen

26.03.2018
Image

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) neemt veel aanbevelingen over van de Samenwerkingstafel Middenhuur, zo blijkt uit haar Kamerbrief. Daardoor worden onder andere belemmeringen voor corporaties weggenomen om voor het middensegment te bouwen. Zo wil de minister de markttoets vereenvoudigen en bij nieuwbouwprojecten volstaan met een financiële toets in plaats van de huidige hoge rendementseis (BAR) van 5,5 procent. Bovendien vervalt de markttoets bij locaties die aan corporaties in erfpacht zijn uitgegeven.
Met deze voornemens draait ze tal van bepalingen terug waarmee voormalig minister Blok de woningcorporaties het bijna onmogelijk had gemaakt bouwactiviteiten buiten hun kerntaak te ondernemen. Ze wil deze wijzigingen op korte termijn doorvoeren.

Met het rapport ‘Samen bouwen aan middenhuur’ bracht voorzitter Rob van Gijzel van de Samenwerkingstafel Middenhuur de knelpunten rond het vergroten van het aanbod van middenhuurwoningen in kaart. Hij deed tal van aanbevelingen en stelde ook een reeks rijksmaatregelen voor. Minister Ollongren neemt de meeste daarvan over. Zo gaat ze ook de levensvatbaarheid onderzoeken van een saneringsfonds voor binnenstedelijke locaties. Zo wil zo'n revolverend fonds oprichten samen met private partijen. Daardoor zou het bouwrijp maken van voormalige industrieterreinen kunnen worden versneld. Ook het criterium uit de Huisvestingswet 2014 dat ‘goedkope’ woningen kunnen worden toegewezen aan specifieke bevolkingsgroepen wordt veranderd in ‘schaarse’ woningen. Zo kunnen ook middeldure huurwoningen via de huisvestingsverordening worden bestemd voor een bepaalde doelgroep.

Eén aanbeveling van Van Gijzel neemt ze niet over: de 'noodstop'. Ollongren is niet van plan het gereguleerde huursegment uit te breiden, bijvoorbeeld via het doortrekken van het WWS. Van Gijzel had aanbevolen gemeenten de mogelijkheid van zo'n tijdelijke 'noodstop' te geven indien de huurprijzen uit de hand lopen. Heel voorzichtig oppert de minister nog de mogelijkheid van 'een aantal casestudies' voor tijdelijk lokaal maatwerk. Maar aan de status van het geliberaliseerde segment wil ze niet tornen.