Meeste Nederlandse gemeenten lopen achter met huisvesting van statushouders

02.02.2021
Image
Niet alleen Amsterdam heeft moeite om voldoende statushouders aan een woning te helpen. Bijna twee op de drie gemeenten lopen achter op hun taakstelling. In de tweede helft van 2020 hielpen zij gezamenlijk ruim zevenduizend voormalige vluchtelingen aan een woning. Dat moesten er eigenlijk 8,7 duizend zijn. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus van eerder deze maand gepubliceerde cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielszoekers (COA).
 
Amsterdam maakte vorige week bekend dat ze in 2021 de toestroom aan statushouders niet meer kan huisvesten. De landelijke taakstelling is namelijk bijna verdubbeld voor het eerste half jaar.  Amsterdam wordt geacht 668 verblijfsgerechtigden te huisvesten in dat half jaar, exclusief opgelopen achterstanden. 
 
Twee keer per jaar bepaalt het Rijk voor hoeveel vergunninghouders  gemeenten een woning moeten regelen. Dat gebeurt aan de hand van het aantal inwoners. Bovenop de coronacrisis speelt met name een tekort aan (sociale) huurwoningen een rol bij de achterblijvende huisvesting. 
Het afgelopen half jaar wist de hoofdstad bijna aan zijn verplichtingen te voldoen. In steden als Lelystad, Utrecht, Breda, Leeuwarden, Rotterdam en Heerlen is de achterstand het grootst. Het merendeel van de gemeenten haalde de taakstelling het afgelopen halfjaar niet doordat ze eerdere achterstanden niet hebben kunnen wegwerken.