Meer Amsterdammers krijgen woonlastenbijdrage

19.11.15
Meer Amsterdammers krijgen woonlastenbijdrage

Dit jaar krijgen bijna 18.000 Amsterdamse huishoudens een woonkostenbijdrage, dat is 10.000 meer dan in 2014. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld de criteria te versoepelen omdat het wonen in Amsterdam duur is. Huishoudens tot 120 procent van het sociaal minimum hebben nu recht op deze bijdrage, tegenover 110 procent vorig jaar. De hoogte van de bijdrage hangt af van de woonlasten.
Wethouder Ivens: “De betaalbaarheid van het wonen in onze stad staat onder druk. Dit jaar zullen we twee keer zoveel mensen hierin financieel ondersteunen.” De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de huur en van de samenstelling van het huishouden. Een gezin met drie kinderen heeft recht op meer geld dan een alleenstaande. De bedragen liggen tussen de 117,50 euro en de 342,50 euro. Het geld wordt één keer per jaar uitgekeerd. Mensen die recht hebben op de Woonkostenbijdrage krijgen hierover bericht van de gemeentelijke belastingen.
De woonkostenbijdrage wordt gefinancierd vanuit de Armoedemiddelen. “Een laag inkomen en een hoge huur maakt het voor mensen extra moeilijk om rond te komen. Ik ben blij dat de gemeente deze mensen kan helpen en dat we daarvoor extra geld hebben vrijgemaakt”, aldus wethouder Vliegenthart van Werk en Inkomen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS