Overslaan en naar de inhoud gaan

Massale nieuwbouw in volgende fase vernieuwing Geuzenveld-Slotermeer

Image

Woningcorporaties Rochdale, Eigen Haard en Stadgenoot zetten een belangrijke stap in de verdere vernieuwing van Geuzenveld-Slotermeer. De drie corporaties tezamen bouwen 1.700 nieuwe huurwoningen, geheel in het sociale en middensegment. Afgelopen dinsdag hebben zij hun handtekening gezet onder de afspraken daarover met de gemeente Amsterdam.

Volgens wethouder Reinier van Dantzig van Stedelijke Vernieuwing is het ontzettend belangrijk dat juist de woningvoorraad in Nieuw-West wordt vernieuwd en uitgebreid. “We hebben genoeg dure koopwoningen in de stad. Juist het aantal betaalbare huurwoningen moet toenemen.”

Rochdale tekent voor een investering van vierhonderd miljoen euro in de sloop van ruim vijfhonderd sociale huurwoningen in de Lodewijk van Deysselbuurt. Er worden vervolgens 1.200 woningen teruggebouwd. Ook renoveert Rochdale in dat gebied 650 woningen. Eigen Haard bouwt in de Jan de Louterbuurt na de sloop van zeventig woningen ruim honderd nieuwe woningen. Stadgenoot voegt 85 nieuwe woningen toe op de zogeheten Thomas à Kempis-locatie in de Rousseaubuurt. En Stadgenoot en Rochdale tezamen realiseren 180 sociale huurwoningen en 130 middeldure huurwoningen aan de Struijckenkade. Daar is sprake van sloop van 110 woningen. Er worden niet alleen nieuwe woningen gebouwd. Corporaties investeren ook in betere voorzieningen, zoals buurtkamers, kinderopvang, een schoolgebouw, een jeugdcentrum en bedrijfsruimte. Tegelijkertijd knapt de gemeente de openbare ruimte op.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst vanwege de ondertekening kraakten vertegenwoordigers van huurders een kritische noot. Volgens hen verkeren de huurders in geval van sloop/nieuwbouw veel te lang in onzekerheid over hun toekomstige huisvesting. Het steekt ook dat in het project van Eigen Haard de bewoners van sociale huurwoningen op de mooiste locatie moeten wijken voor ander, duurder woningaanbod. Eigen Haard laat weten, dat die bewoners recht houden op een woning in hetzelfde gebied.

De vier projecten zijn onderdeel van een grootschalige aanpak van Geuzenveld-Slotermeer. In tien jaar tijd komen er drieduizend woningen bij; het saldo van de bouw van vijfduizend woningen en de sloop van tweeduizend woningen. Een aantal projecten is al in aanbouw of opgeleverd. Bijvoorbeeld in de Nolensstraat-Zuid, Van Swietenhof en de Rousseaubuurt (New Beginnings).