Overslaan en naar de inhoud gaan

Marktpartijen, provincies en gemeenten vinden elkaar in duurzame woningbouw

Image

Ontwikkelaars, bouwers, drie provincies en een aantal gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Utrecht hebben extra afspraken gemaakt over duurzame woningbouw. Meer dan tachtig partijen tekenden daarover donderdag een convenant. De afspraken gaan verder dan de huidige bouwregelgeving. 

Het convenant volgt op het signaal dat er grote behoefte is aan afspraken over circulariteit, natuur-inclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. Standaardisatie van eisen op dat gebied zou veel tijd en onderzoek schelen. Het convenant is inmiddels ondertekend door tientallen gemeenten waaronder Amstelveen, Haarlem en Lelystad, drie provincies en meer dan dertig ontwikkelaars en bouwbedrijven. Opvallende afwezige is Amsterdam. Het huidige college tekende het convenant niet omdat het geen voorstander is van extra (regionale) bouweisen.

Gedeputeerde Rob van Muilekom van de provincie Utrecht spreekt van een mijlpaal. “Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier sneller, duurzamer én betaalbaarder kunnen bouwen. Het zou mooi zijn als de afspraken uit het convenant als een soort olievlek over Nederland vloeien en nog veel meer partijen zich aansluiten.”

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het convenant dient ook als platform (Toekomstbestendig Wonen), waarin organisaties met elkaar de gemaakte afspraken vertalen naar de praktijk. Een overzicht van de partijen die meedoen is HIER te vinden.

NUL20 schreef eerder over de achtergronden en de afspraken van het convenant Toekomstige Woningbouw. Zie onder.