Locaties containerwoningen treiteraars bekend

19.04.2016
Image

Amsterdam heeft zeven plekken aangewezen waar containerwoningen voor ultieme 'treiteraars' kunnen worden geplaatst. Waar het voorheen vaak slachtoffers waren die maar besloten te verhuizen, is het uitgangspunt van de Treiteraanpak dat de overlastgever vertrekt. Deze aanpak startte drie jaar geleden. Treiteraars zijn Amsterdammers die het leven van hun buren onmogelijk maken en ook elders niet te handhaven zijn.

In alle stadsdelen met uitzondering van Centrum is een locatie aangewezen. De aangewezen plekken staan veelal op bedrijventerreinen of in een van de laatste rafelrandjes van de stad. In Zuid is de parkeerplaats bij het Frans Ottenstadion aangewezen, in Nieuw-West de Oude Haagseweg, in Noord de Internetweg op het Cornelis Douwesterrein, in Zuidoost een locatie naast de Afvalservice Oost aan de Meerkerkdreef, in Westpoort aan de Westhavenweg, in Oost aan de H.J.E Wenckebachweg. Het Zeeburgereiland, waar de beruchte familie Dimitrov eind 2013 naar verbannen werd, is afgevallen vanwege de nieuwbouw daar. Bedrijven en omwonenden zijn inmiddels ingelicht en de procedures voor de vergunningen zijn in gang gezet. De vergunning voor de locatie aan de Generatorstraat in West is inmiddels verleend. 

Amsterdammers komen niet zomaar in het vizier van de medewerkers van de treiteraanpak. Van 308 signalen die tot eind 2015 bij een speciaal meldpunt binnenkwamen zijn 73 gevallen als treitersituaties erkend. Daarvan waren eind vorig jaar 42 gevallen nog in behandeling en zijn er 31 opgelost zonder dat verhuizing naar een container nodig was. En dat is volgens bestuursvoorzitter Hester van Buren van Rochdale, namens de woningcorporaties betrokken bij de treiteraanpak, ook de inzet: “Vaak lukt het om treiteraars met stevige begeleiding met onze zorgpartners in een andere omgeving hun leven te laten beteren. Plaatsing in een container is echt een laatste optie.” Daarom is het maar de vraag of de maximaal drie containers per locatie – en dus 21 in de stad – er ooit komen. Na de uitplaatsing van de Dimitrovs is de maatregel niet meer gebruikt. De gemeente heeft toch voor zeven locaties gekozen omdat stadsdelen en woningcorporaties elkaar dan gemakkelijker (kunnen) helpen treiteraars in een andere omgeving te plaatsen. En om concentratie van dergelijke containers te voorkomen.

Of een treiteraar uiteindelijk in een containerwoning wordt geplaatst, wordt besloten door het stedelijke Top Tien Team, waarin stadsdelen, OM, politie, corporaties, GGD en verschillende gemeentelijke diensten zitting hebben. De locaties aan de Generatorstraat (West) en vervolgens de locatie in Oost aan de H.J.E Wenckebachweg worden als eerste ingezet. De gemeente heeft de grond daar inmiddels bouwrijp gemaakt; de stadsdelen brengen een projectleider in en de Amsterdamse corporaties betalen gezamenlijk de containers. [JZ]

Locaties op de kaart:
1. Nieuw-West Oude Haagseweg
2. Noord Internetweg op het Cornelis Douwesterrein
3. Oost Wenckebachweg
4. West Generatorstraat
5. Westpoort Westhavenweg naast Vervoerscentrum
6. Zuid Bij Frans Ottenstadion
7. Zuidoost Bij Afvalservice Meerkerkdreef

Trefwoorden