Linkse partijen hekelen beleid corporaties

15.10.12
Linkse partijen hekelen beleid corporaties

In opmerkelijk felle toonzetting hekelen Michiel Mulder (PvdA), Tamira Combrink (GroenLinks) en Remine Alberts (SP) het beleid van Amsterdamse corporaties in een opiniebijdrage op Amsterdam Centraal. Zij reageren daarmee onder andere op eerdere uitspraken van AFWC-directeur Hans van Harten in de Volkskrant. De linkse raadsleden vinden Van Hartens argumenten voor de recente huurstijgingen 'lariekoek'. Ook vinden ze het 'onzin' dat het een kerntaak van corporaties is middeninkomens te huisvesten. Tenslotte verwijten ze de corporaties "al jaren niet meer" aan structureel onderhoud te doen en "kroegpraat tot wetenschap te verheffen". De bijdrage is mede ondertekend door Frans Ligtvoet, voorzitter van de Huurdersvereniging.

Hans van Harten reageerde in het artikel 'Huur nog steeds ver onder waarde' (Volkskrant  17/09/2012) op de geconstateerde stijging van de huurprijzen in Amsterdam na invoering van de Donnerpunten (schaarstepunten). Die zijn bij nieuwe verhuring met gemiddeld 60 euro per maand gestegen.

Van Harten betoogt dat de corporaties door de crisis en nieuwe heffingen weinig financiële speelruimte meer hebben en dat de Donnerpunten het enige instrument voor meer huurinkomsten vormen. Daarbij kunnen dankzij de schaarstepunten nu meer woningen worden geliberaliseerd en aan middeninkomens verhuurd. Zij vallen tussen wal en  schip omdat zij door Europese regelgeving geen aanspraak meer kunnen maken op een sociale huurwoning en woningen met huren onder de 1000 euro zeer schaars zijn in Amsterdam.

De politici betogen dat de huurder er niets aan kan doen dat de corporaties nu weinig geld hebben. Dat zou namelijk de eigen schuld van de corporaties zijn: "niemand hoeft te vertellen waardoor de tekorten in cashflow zijn ontstaan." Ze waarschuwen er bovendien voor dat het aantal sociale huurwoningen steeds kleiner wordt en de woningnood hard groeit. De huisvesting van middeninkomens is volgens de politici geen kerntaak van de corporaties; die van lagere inkomens wel.

De linkse partijen zijn altijd tegen de Donnerpunten geweest, maar in de opiniebijdrage kiezen ze voor een toonzetting die de collegepartijen PvdA en GroenLinks lang niet hebben gebruikt richting de corporaties.

Overigens blijven de tevens bekritiseerde verkoopprogramma's van de corporaties ver onder bij de door PvdA en GroenLinks goedgekeurde limieten. Beide collegepartijen steunden bovendien eerder de notitie Middensegment van PvdA-wethouder Freek Ossel, waarin de corporaties worden opgeroepen  mee te werken aan een groter aanbod in het segment van 650-900 euro.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.