In Lelystad komt woningbouw op stoom

11.02.2022
Image

Lelystad ziet de bouwproductie sterk toenemen. Vorig jaar zijn ruim achthonderd woningen opgeleverd, zo blijkt uit CBS-cijfers en de jongste gemeentelijke rapportage. De bouwproductie is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2019 en 2020 werden jaarlijks zo’n vierhonderd woningen gebouwd. In 2018 kwam Lelystad niet verder dan 200 woningen.

De gemeente stimuleert de bouw om de krapte op de woningmarkt te verminderen en Lelystad ook in de toekomst een sterke en leefbare stad te laten zijn. Om de bouw te versnellen heeft de gemeente op meer plekken tegelijk grond uitgegeven. Ook worden bestaande bouwlocaties versneld ontwikkeld. ‘’Inmiddels hebben we met het Rijk afgesproken dat we de komende jaren minimaal duizend woningen per jaar gaan bouwen. Met deze inzet pakt de gemeente de woningnood en de wachttijden aan”, aldus wethouder Adam Elzakalai.
Er werden onder meer 246 flexwoningen (Lars) opgeleverd op Campus Zuid, 153 woningen in de wijk Warande en 162 woningen in de Zuiderzeewijk. Ook werden 24 woningen aan de kust gebouwd.