Overslaan en naar de inhoud gaan

Landelijk actieplan voor 60.000 extra studentenwoningen in 2030

Image

Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen presenteerde het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten gisteren het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. Met dit actieplan willen de partijen tot een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van 8 jaar komen. Naast het bouwen van extra betaalbare studentenwoningen wordt er ook ingezet op nieuwe sturingsmogelijkheden om meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten.

Het doel is 60.000 studenteneenheden in 8 jaar tijd te realiseren door nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande bouw door hospitaverhuur te stimuleren. Ook wordt er ingezet op het versneld bouwen van meer flexwoningen in de periode 2022-2024. Het kabinet investeert tevens 37 miljoen euro via een stimuleringsregeling huisvesting aandachtsgroepen waar ook studentenwoningen uit worden betaald.

Opmerkelijk genoeg heeft minister Dijkgraaf nu ook toegezegd dat hij begin volgend jaar met instrumenten komt waarmee onderwijsinstellingen de instroom van internationale studenten kunnen begrenzen. 

Bij de presentatie van het actieplan werd ook gewezen op de wet Goed Verhuurderschap die in juni is ingediend bij de Tweede Kamer. Als die wet eenmaal is ingevoerd krijgen gemeenten via de verhuurvergunning meer mogelijkheden om excessieve huurprijzen tegen te gaan.