Lagere huur voor duizenden corporatiewoningen

30.09.15
Lagere huur voor duizenden Amsterdamse corporatiewoningen

Van enkele duizenden sociale huurwoningen in de regio Amsterdam gaat per 1 oktober de huur omlaag, zo verwacht de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Vanaf oktober telt als gevolg van een wetswijziging de WOZ-waarde mee in de bepaling van de waardering van alle huurwoningen en daarmee ook van de hoogte van de huur. Duizenden sociale huurwoningen van Amsterdamse corporaties hebben daardoor nu minder punten in het woningwaarderingsstelsel dan voorheen.
Volgens eerste cijfers gaan bij De Key 1560 huurders per maand gemiddeld 30 tot 35 euro minder betalen. De Alliantie voorziet bij 1260 woningen een daling van ruim 30 euro. En Eigen Haard verwacht dat bij circa 1400 woningen de huren met gemiddeld 34 euro per maand omlaag gaan. Rochdale, Ymere en Stadgenoot hebben nog geen cijfers bekendgemaakt. "Alle corporaties spannen zich in de huurverlaging zo spoedig mogelijk en met terugwerkende kracht door te voeren," aldus een woordvoerder van de federatie.
Er zijn ook woningen die als gevolg van deze wijzigingen een hoger aantal punten krijgen in het woningwaarderingsstelsel. Voor de zittende huurders in deze woningen verandert er op dit moment niets. Wel kan het zijn dat er meer ruimte komt voor de huurverhoging per 1 juli volgend jaar. In 2016 krijgen alle huurders van de Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam een beschikking thuis gezonden, waarin staat wat de WOZ-waarde van hun woning is.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS