Overslaan en naar de inhoud gaan

Laatste kans voor Amsterdamse erfpachters om voordelig over te stappen

Image

Erfpachters die niet zijn overgestapt naar het nieuwe eeuwigdurende erfpachtstelsel krijgen toch nog een mogelijkheid om dat te doen onder de gunstige oude voorwaarden. Deze concessie van het Amsterdams college komt tot stand onder druk van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de kritiek in het Berenschotonderzoek 'Een Gordiaanse Knoop' en de bevindingen in aanvullend onderzoek van Deloitte.

Het hoofdpijndossier Erfpacht zal ook dit college niet tot een einde brengen. De 'spijtoptantenregeling' zal tot nieuwe vertraging leiden. De gemeente benadrukt bij het bekendmaken ervan nog eens dat de communicatie over de overstapregeling zeer uitgebreid en voldoende geweest, maar dat men uit 'coulance' spijtoptanten niettemin tegemoet wil komen. De 15 procent woningerfpachters die geen overstap-aanvraag heeft gedaan vóór 8 januari 2020, krijgt alsnog de gelegenheid dat te doen met de gunstige voorwaarden die tot 8 januari 2020 golden. Dat moet wel binnen zes maanden vanaf het moment dat de Overstapregelling weer wordt opengesteld.

De datum daarvan is nog niet bekend. Alle erfpachters die het betreft krijgen bericht. Dat gaat om tienduizenden. Volgens wethouder Van Doorninck is het nog maar de vraag of er veel van hen van de regeling gebruik gaan maken: "Veel erfpachters die niet overstappen kiezen daar bewust voor." De ACM constateerde eerder dat er weliswaar geen sprake is van overtreding van de Mededingingswet of schending van het consumentenrecht, maar dat de voorlichting van de gemeente wat betreft de financiële consequenties voor een groep consumenten mogelijk niet duidelijk genoeg was. Zeker nu de WOZ-waarden hard doorstijgen, kan het oude stelsel zeer onvoordelig uitpakken. Binnen het nieuwe 'eeuwigdurende' stelsel kunnen erfpachters hun pacht voor altijd afkopen óf voor een vaste geïndexeerde canon kiezen.

Trefwoorden