'Kopers zijn bereid meer te betalen voor appartementen dan voor gezinswoningen'

28.04.2020
Image

Kopers zijn bereid meer te betalen voor appartementen dan voor gezinswoningen, als rekening wordt gehouden met de grootte en locatie van de woning. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat afgelopen week is gepubliceerd. De zogeheten ‘betalingsbereidheid’ voor appartementen is gemiddeld 20 procent hoger dan voor gezinswoningen.

Het PBL achterhaalde op basis van 2,6 miljoen Nederlandse huizentransacties in de periode 2000-2019 de voorkeuren van huizenkopers. In de afgelopen twintig jaar nam de betalingsbereidheid voor appartementen met zeker 17 procent meer toe, dan voor andere type woningen. Wel zien de onderzoekers regionale verschillen. In Amsterdam wil men wel meer betalen voor gezinswoningen dan voor appartementen, maar dat komt waarschijnlijk door de overmaat aan appartementen. Gezinswoningen zijn er zeldzaam.
“Het onderzoek naar de betalingsbereidheid laat zien wat mensen echt belangrijk vinden, wanneer ze worden geconfronteerd met beperkingen van hun middelen en keuzeopties. Dan bijvoorbeeld moet een afweging plaatsvinden tussen woninggrootte enerzijds en locatie nabij werk en voorzieningen anderzijds. Dit is ook een afweging tussen woningprijzen en transportkosten”, aldus senior-onderzoeker Edwin Buitelaar. Volgens hem ligt het vanwege de grotere betalingsbereidheid voor appartementen voor de hand om verhoudingsgewijs meer appartementen te bouwen.

Het PBL nuanceert hiermee de opvatting van onder meer Friso de Zeeuw, oud-hoogleraar gebiedsontwikkeling, dat veel mensen nog altijd het liefst wonen in suburbane eengezinswoningen en niet voor veel geld in een binnenstedelijk appartement.