Overslaan en naar de inhoud gaan

Kamer wil meer middeninkomens in sociale huurwoningen

Kamer wil meer middeninkomens in sociale huurwoningen

Minister Donner staat onder toenemende druk om meer ruimte te scheppen voor middeninkomens in de sociale huursector. Een ruime Kamermeerderheid vindt inmiddels dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar moeten komen voor mensen met een inkomen tot 43.000 euro per jaar. Ook de VVD pleit daar inmiddels voor bij monde van politica Betty de Boer.

Sinds 1 januari 2011 mogen als gevolg van nieuwe regelgeving slechts 10 procent van de corporatiewoningen (huur tot 653 euro/142 punten) worden toegewezen aan inkomens boven de 33.000 euro. De wetgeving kwam tot stand onder druk van Brussel. Het is onderdeel van een pakket maatregelen om corporaties om marktverstorende overheidssteun tegen te gaan.

Vriend en vijand zijn het er inmiddels wel over eens dat de toenmalige Minister Van der Laan akkoord is gegaan met een te lage inkomensgrens. Een groeiende meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken in actie moet komen. De CDA-bewindsman heeft de boot voorlopig grotendeels afgehouden, tot dusver gesteund door de VVD en  PVV. Wel is hij in overleg getreden met de Europese Commissie om in ieder geval voor senioren een uitzondering te realiseren.

De zegen van Brussel is overigens niet strikt noodzakelijk. Corporaties kunnen een deel van hun woningbezit uit de sociale sector halen door de financiering daarvan via de markt te regelen, zonder overheidsborging (via het Waarborgfonds). Dat levert per woning gemiddeld wel rond de 70 euro extra kosten op. Dat is voor de corporaties alleen aantrekkelijk voor woningen die naar de vrije sector kunnen worden overgezet (meer dan 142 punten). Dan kunnen de extra kosten worden doorberekend in de huur. In Amsterdam hebben corporaties al aangegeven daar wel oren naar te hebben. Zij bieden aan een deel van hun woningbezit voor huren tussen de de 650 en 950 euro beschikbaar te willen stellen aan lage middeninkomens. Dat is een huursegment dat momenteel nauwelijks bestaat in de hoofdstad.