Overslaan en naar de inhoud gaan

Kabinetsplan verplichte huurverlaging stuit op zwaar verzet Raad van State

Image

Het kabinet wil voor huishoudens met lage inkomens de huurprijs van corporatiewoningen vanaf juli volgend jaar verlagen tot maximaal 563 euro per maand, maar de Raad van State plaatst stevige vraagtekens bij het wetsvoorstel. Zo wordt de noodzaak betwijfeld. Ook gaat de maatregel ten koste van de investeringsruimte van corporaties. De Raad van State vindt dat minister De Jonge zijn huiswerk over moet doen. 

De Afdeling advisering vraagt zich nadrukkelijk af of deze specifieke inkomenssteun voor kwetsbare huishoudens – het gaat volgens het kabinet om ongeveer een half miljoen huishoudens- wel op zijn plaats is. Die groep wordt al geholpen door andere maatregelen, zoals de verhoging van het minimumloon, het energieplafond en de aanpassing van toeslagen.
Bovendien is sprake van een vorm van rechtsongelijkheid. Alleen ‘dure scheefwoners’ in corporatiewoningen profiteren van de huurverlaging. Sociale huurders in de particuliere voorraad krijgen geen korting. Dat roept bij de Afdeling de vraag op waarom het kabinet niet heeft gekozen voor aanpassing van de huurtoeslag. Dan zouden ook de huurders in de particuliere voorraad zijn geholpen.

De maatregel drukt bovendien zwaar op de investeringsmogelijkheden van woningcorporaties, constateert de Raad. De voorgestelde huurverlaging leidt naar verwachting tot een daling van de totale huursom met meer dan 350 miljoen euro. Vooral corporaties met veel relatief oude of zorgbehoevende huurders zouden zwaar worden getroffen.