Josja van der Veer start als directeur bij Ruimte en Duurzaamheid bij de gemeente Amsterdam

09.10.2020
Image

Josja van der Veer (1966) start half oktober als directeur bij de directie Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Zij volgt daarmee Esther Agricola op, die in maart afscheid nam. Van der Veer heeft een lange loopbaan in stedelijke ontwikkeling op haar naam staan, in allerlei rollen. Het laatste decennium was zij directeur Facilitaire Campus Organisatie van de Vrije Universiteit in het Kenniskwartier Zuidas.
Van der Veer: “Als een hele belangrijke opgave zie ik de voortgaande woningproductie, met de daarvoor benodigde plancapaciteit, het tempo daarin met behoud van betaalbaarheid. Dit alles vraagt een sterke samenwerking binnen de directie, met andere directies binnen het cluster Ruimte & Economie en met de partners in de stad en regio. Ik ga investeren in die verbinding en zie uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega’s”.

Trefwoorden