Ivens profileert zich als bouwaanjager

24.09.14
Ivens profileert zich als bouwaanjager

Toegroeien naar een productie van liefst vijfduizend nieuwe woningen per jaar vanaf 2018. Die ambitie sprak Laurens Ivens, de nieuwe wethouder Bouwen en Wonen, nog maar eens uit tijdens de talkshow PakhuisNul20 op 22 september. Ivens (SP) wil geen streefcijfers afgeven voor een bepaald type huisvesting. Het initiatiefvoorstel van de collegepartijen in de raad om streefcijfers voor de productie van jongeren- en studentenhuisvesting af te geven, gaat hij 'bestuderen'.
De wethouder liet weten dat door de blijvende toestroom van nieuwkomers naar de stad snel extra woningen nodig zijn in alle segmenten. “De woningnood in vier jaar oplossen, dat lukt niet,” aldus Ivens, “maar flinke stappen maken, dat kan wel.” De wethouder benadrukte desgevraagd het belang van gemengde wijken, maar liet ook weten dat dertig procent sociale huur niet overal haalbaar is. Ivens wil vooral dat er gebouwd wordt. “Elk huis telt, percentages moeten geen molensteen worden.”
Het is bemoedigend is dat het aantal van 2700 woningen dat in 2013 in aanbouw is genomen, dit jaar al in augustus is gehaald. Een fors deel daarvan, ongeveer duizend woningen, zijn in bestaande panden gerealiseerd. “Transformatie is nu echt in opmars,” aldus Ivens. Maar de productie moet verder omhoog. Hoe dat precies moet gebeuren maakt Ivens later in een plan bekend.
In Pakhuis de Zwijger ging hij wel in op de noodzaak om in het middensegment te bouwen, vluchtelingen te huisvesten en uitte hij zijn zorgen over het verlies van gereguleerde huurwoningen door nieuw beleid van de rijksoverheid. Minister Blok wil onder meer het woningwaarderingsstelsel gedeeltelijk op de WOZ-waarde van woningen gaan baseren. Hoe dat voor Amsterdam precies uit zal pakken, is nog onduidelijk. Ivens probeert 'Den Haag' er intussen van te overtuigen dat de druk op de woningmarkt in Amsterdam zo hoog is dat de kans reëel is dat als sociale huurwoningen eenmaal geliberaliseerd zijn, bewoners in de vrije sector meteen de hoofdprijs moeten betalen. Daarmee komt de betaalbaarheid van wonen in de stad verder onder druk te staan, aldus Ivens.
Amsterdam heeft inmiddels volgens Ivens een grote afstand opgelopen met het huisvesten van verblijfsgerechtigden. Zo'n 700 statushouders wachten op een woning. Hij benadrukte dat Amsterdam zijn uiterste best blijft doen om deze groep te helpen. Hij studeert nog op creatieve oplossingen om het woningaanbod voor hen te vergroten, wellicht via tijdelijke huisvesting. Uitruil met krimpgemeenten lijkt hem geen goed idee, vanwege de geringe mogelijkheden tot arbeidsparticipatie in die gebieden. Elke Nederlandse gemeente heeft de plicht aantallen statushouders te huisvesten, gerelateerd op het inwoneraantal van de stad.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Opinie 02.10

Rond de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen hangt al jaren een geur van vriendjespolitiek. Hoog tijd om hier een einde aan te maken, vindt belangenbehartiger Wike Wilbrink (Vereniging Eigen Huis). Ga lootjes trekken. Of nog beter: laat een notaris de volgorde bepalen.

Anoniem
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.