Ivens profileert zich als bouwaanjager

24.09.14
Ivens profileert zich als bouwaanjager

Toegroeien naar een productie van liefst vijfduizend nieuwe woningen per jaar vanaf 2018. Die ambitie sprak Laurens Ivens, de nieuwe wethouder Bouwen en Wonen, nog maar eens uit tijdens de talkshow PakhuisNul20 op 22 september. Ivens (SP) wil geen streefcijfers afgeven voor een bepaald type huisvesting. Het initiatiefvoorstel van de collegepartijen in de raad om streefcijfers voor de productie van jongeren- en studentenhuisvesting af te geven, gaat hij 'bestuderen'.
De wethouder liet weten dat door de blijvende toestroom van nieuwkomers naar de stad snel extra woningen nodig zijn in alle segmenten. “De woningnood in vier jaar oplossen, dat lukt niet,” aldus Ivens, “maar flinke stappen maken, dat kan wel.” De wethouder benadrukte desgevraagd het belang van gemengde wijken, maar liet ook weten dat dertig procent sociale huur niet overal haalbaar is. Ivens wil vooral dat er gebouwd wordt. “Elk huis telt, percentages moeten geen molensteen worden.”
Het is bemoedigend is dat het aantal van 2700 woningen dat in 2013 in aanbouw is genomen, dit jaar al in augustus is gehaald. Een fors deel daarvan, ongeveer duizend woningen, zijn in bestaande panden gerealiseerd. “Transformatie is nu echt in opmars,” aldus Ivens. Maar de productie moet verder omhoog. Hoe dat precies moet gebeuren maakt Ivens later in een plan bekend.
In Pakhuis de Zwijger ging hij wel in op de noodzaak om in het middensegment te bouwen, vluchtelingen te huisvesten en uitte hij zijn zorgen over het verlies van gereguleerde huurwoningen door nieuw beleid van de rijksoverheid. Minister Blok wil onder meer het woningwaarderingsstelsel gedeeltelijk op de WOZ-waarde van woningen gaan baseren. Hoe dat voor Amsterdam precies uit zal pakken, is nog onduidelijk. Ivens probeert 'Den Haag' er intussen van te overtuigen dat de druk op de woningmarkt in Amsterdam zo hoog is dat de kans reëel is dat als sociale huurwoningen eenmaal geliberaliseerd zijn, bewoners in de vrije sector meteen de hoofdprijs moeten betalen. Daarmee komt de betaalbaarheid van wonen in de stad verder onder druk te staan, aldus Ivens.
Amsterdam heeft inmiddels volgens Ivens een grote afstand opgelopen met het huisvesten van verblijfsgerechtigden. Zo'n 700 statushouders wachten op een woning. Hij benadrukte dat Amsterdam zijn uiterste best blijft doen om deze groep te helpen. Hij studeert nog op creatieve oplossingen om het woningaanbod voor hen te vergroten, wellicht via tijdelijke huisvesting. Uitruil met krimpgemeenten lijkt hem geen goed idee, vanwege de geringe mogelijkheden tot arbeidsparticipatie in die gebieden. Elke Nederlandse gemeente heeft de plicht aantallen statushouders te huisvesten, gerelateerd op het inwoneraantal van de stad.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.