Ivens: "Grens sociale huur naar 50.000 euro"

20.06.17
Ivens: "Grens sociale huur naar 50.000 euro"
Sociale huisvesting wordt steeds meer een vangnet voor de armste en kwetsbaarste bevolkingsgroepen in plaats van een basisvoorziening voor iedereen. Het gevolg is een versterking van segregatie-tendenzen. Deze ontwikkeling is te zien in veel landen, maar zeker in Nederland vanwege de strenge inkomensgrens. Dat kwam naar voren bij het slotdebat van de jaarbijeenkomst van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens pleitte daar voor een verhoging van de maximum inkomensgrens naar 50.000 euro. "Met een lager inkomen heb je in Amsterdam geen kans om op de vrije markt aan een huis te komen."
 
De Jaarbijeenkomst van de AFWC had - als onderdeel van het Social Housing Festival - dit keer een internationaal karakter. Vertegenwoordigers uit Parijs, Berlijn, Wenen, Londen en Kopenhagen legden uit welke praktijk, regelgeving en vraagstukken er bij hen speelden rond betaalbare huisvesting. Opvallend genoeg worden in Nederland de strengste inkomensgrenzen gehanteerd, veelal gepresenteerd als 'de' EU-inkomensgrens. Maar deze 'ruling' is speciaal voor Nederland ontwikkeld na klachten van Nederlandse beleggers over het ongelijke speelveld waarin ze zouden opereren. Inmiddels is er een procedure gestart om deze grens weer te verruimen, maar een besluit daarover kan volgens een vertegenwoordigster van Housing Europe nog wel enkele jaren duren.
"We kunnen een deel van de problemen met gesegregeerde wijken voorkomen als we de grenzen van sociale huisvesting niet zo strikt maken, betoogde de Britse onderzoekster Anita Blessing: "Building for solidarity instead of charity." 
Andere deelnemers aan het debat waren het maar haar eens dat social housing zich niet alleen moet richten op de allerarmsten. In landen als Denemarken, Oostenrijk en Berlijn is dat ook het geval. Wetenschapper Sako Musterd: "Als sociale huisvesting alleen een laatste oplossing wordt, krijg je vanzelf stigmatisering en residualisering."  
Karin Laglas van Ymere vindt het een belangrijke discussie, maar wil niet alleen haar dagen vullen met pogingen om de landelijke overheid te beïnvloeden. Zij wil ondertussen creatiever omgaan met het huidige systeem, bijvoorbeeld om urgente woningzoekers meer kans te geven. Het wachtlijstsysteem moet volgens haar op de helling. Wethouder Ivens reageerde gereserveerd. Hij wees er op dat jongeren vaak nog wel woonruimte vinden: "De lastigste fase breekt aan als men een gezin wil stichten."
 
Een kort conferentieverslag staat HIER
Meer info Europese steden:

Berlin(externe link), by Ingo Malter, CEO Stadt und Land Wohnbauten Gesellschaft
Copenhagen(externe link), by Annesophie Hansen, Danmarks Almene Boliger
Paris(externe link), by Bertrand Bret, head international office / advisor chairman Paris Habitat
Vienna(externe link), by Eva Bauer, economist Austrian Federation of Limited Profit Housing Associations
Amsterdam(externe link), by Jeroen van der Veer, senior researcher Amsterdam Federation of Housing Associations 

 
De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens pleitte daar voor een verhoging van de maximum inkomensgrens naar 50." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS