Inning boetes illegale vakantieverhuur verloopt moeizaam

20.11.2019
Image

Amsterdam legt weliswaar steeds meer boetes op voor illegale vakantieverhuur, maar de inning daarvan verloopt uitermate traag. Voor de jaren 2017 en 2018 staat nog ruim de helft van de 4 miljoen euro aan vorderingen open. Dat constateert de Rekenkamer van de Metropoolregio Amsterdam (RMA). De Rekenkamer is gematigd positief over de hoofdstedelijke aanpak, maar komt ook met een lijst aanbevelingen.

In 2017 en 2018 hebben gemeentelijke toezichthouders 2.812 woningen onderzocht. Ze konden bij 66 procent van de woningen naar binnen en constateerden bij 20 procent van de woningen een overtreding. Bij ongeveer 70 procent van de woningen waar een overtreding is geconstateerd, werd een sanctie opgelegd. Dat leverde in de eerste helft van 2019 al 2 miljoen euro aan boetes op, en in 2017 en 2018 samen 4 miljoen. Uit de periode 2017 en 2018 is tot dusver minder dan de helft betaald. Er wordt vaak bezwaar ingediend tegen een sanctie, maar dat leidt vrijwel nooit tot een herziening.

De Rekenkamer concludeert dat het toezicht en de handhaving op de regels voor vakantieverhuur "redelijk op orde zijn", maar ziet tal van mogelijkheden om het proces verder te verbeteren. De handhaving kan volgens de RMA aan efficiëntie winnen als het naleefgedrag en de resultaten van onderzoek beter worden geanalyseerd. Ook meent de Rekenkamer dat er ondanks de tegenwerking van de verhuurplatforms meer informatie kan worden opgedolven dan nu wordt gebruikt. De Rekenkamer vindt het ook onbevredigend dat overlast - het startpunt van veel meldingen - nooit de grond vormt voor de aanpak van vakantieverhuur. De handhavers richten zich op het constateren van illegale verhuur en brandonveilige situaties; de bewijslast daarvan is niet alleen eenvoudiger, er kan ook direct worden ingegrepen.
De ingestelde meldplicht wordt nog matig nageleefd: in 2018 zijn er 5.532 adressen aangemeld, terwijl uit Airbnb-data valt op te maken dat bij zo'n 15.000 woningen vakantieverhuur plaatsvindt. De Rekenkamer stelt voor niet te wachten op de aangekondigde landelijke registratieplicht, maar zelf meer informatie op te gaan halen bij deze aanmeldingen. De gemeente moet ook beter gaan communiceren met melders en verhuurders.
In totaal zijn er acht aanbevelingen. Het college neemt ze allemaal over.