HvA-prijs voor onderzoek energiesubsidies

22.12.16
HvA-prijs voor onderzoek energiesubsidies

De Publieksprijs van de HvA Research Awards is 7 december uitgereikt aan Debby Landkroon. Zij deed haar onderzoek naar verrekening van energiesubsidies met de huurverhoging in opdracht van Wijksteunpunt Wonen Oost. Het onderzoek leidde tot Kamervragen van Farshad Bashir (SP). Het gaat om de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (Step) die 1 juli 2014 van kracht werd.

Het onderzoek toont aan dat Amsterdamse corporaties energiesubsidies niet standaard verrekenen met de huurverhoging. Het gaat om subsidies die de corporaties ontvangen voor het energiezuiniger maken van woningen. De Step-subsidie is bedoeld om huurstijging na woningverbetering te temperen. Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht dat te doen, maar Landkroon concludeert dat Amsterdamse woningcorporaties "hoogstwaarschijnlijk niet zonder meer overgaan tot subsidieverrekening".
HBO-Rechten student Debby Landkroon van de Hogeschool van Amsterdam deed haar afstudeeronderzoek in opdracht van Wijksteunpunt Wonen Oost. De Wijksteunpunten Wonen berichtten al in augustus over de bevindingen van het onderzoek.
Amsterdamse corporaties konden de afgelopen jaren voor de financiering van energetische projecten zowel een beroep doen op de Step-regeling als de gemeentelijke Labelstappensubsidie. De gemeentelijk subsidie werd twee keer per jaar uitbetaald. De subsidie vanuit de Stepregeling wordt pas in 2018-2019 uitgekeerd.
Enkele woningcorporaties die Landkroon heeft benaderd, gaven aan dat er geen expliciet beleid is om subsidie te verrekenen met de huurverhoging. Bovendien stellen zij huurders niet altijd op de hoogte van de subsidie. Daardoor kunnen huurders niet goed beoordelen of de huurverhoging wegens woningverbetering redelijk is.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS