Overslaan en naar de inhoud gaan

Huurprijzen dalen iets, maar niet in Amsterdam en Amstelveen

Image

Het laatste kwartaal van 2022 is het aantal nieuwe verhuringen buiten de corporatiesector voor het tweede opeenvolgende kwartaal toegenomen, terwijl de huurprijzen iets zakten ten opzichte van het kwartaal daarvoor (-1,6%). In Amstelveen(+4,8%) en Amsterdam(+2,9%) bleven de huurprijzen overigens gewoon doorstijgen. Dat melden NVM en VGM in hun kwartaalrapportage.

Het aantal huurtransacties in het kale huursegment - 80 procent van alle transacties - is in het vierde kwartaal 2022 gestegen met 6,6 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Dat de huurprijzen iets daalden komt volgens NVM en VGM deels vanwege het gewijzigde aanbod: meer naar verhouding per vierkante meter goedkopere woonhuizen en minder appartementen. Trendmatig valt er daarom weinig over te zeggen.

In de nieuwbouw is de huurprijs overigens veel harder gedaald dan in de bestaande bouw: -5,1 procent tegenover -0,2 procent. Volgens voorzitter Sander Groot van VGM NL komt dat weer grotendeels omdat er het laatste kwartaal wat grotere woningen zijn opgeleverd: "De trend van steeds kleinere nieuwbouwwoningen lijkt te keren." Grotere woningen leveren per vierkante meter minder op. Bij de verhuur van nieuwbouwwoningen zijn de huurprijzen gedaald naar 15,89 euro per m². Bij de bestaande bouw is de gemiddelde verhuurprijs nu 14,47 per m².

Op gemeenteniveau zijn de grootste prijsstijgingen in Utrecht met +10,5 procent (€ 15,81 per m²) en in Amstelveen met +4,8 procent (€ 20,18 per m²). In Amsterdam steeg de prijs met + 2,9 procent (€ 21,73 per m²). De grootste prijsdalingen noteren Haarlem met -6,3% (€ 17,59 per m²) en Almere met -4,7% (€ 11,79 per m²). Ook in steden als Den Haag en Rotterdam daalde de gemiddelde huurprijs.