Huurders melden problemen door Donnerpunten

21.08.12
Huurders melden problemen door Donnerpunten

De invoering van de Donnerpunten (schaarstepunten) op 1 oktober 2011 leidt tot stagnatie in de sociale huursector en financiële problemen bij huurders. Dat meldt de Huurdersvereniging Amsterdam op basis van een rapport van de Meldpunt Donnerhuren. Het actiecomité Huurders Bedonnerd vraagt de politiek om de Donnerpunten weer te schrappen.

De schaarstepunten zijn door oud-minister Donner op 1 oktober 2011 ingevoerd in 140 gemeenten. Dankzij de extra punten mogen verhuurders in populaire woongebieden de maximale huren met €75 of €125 verhogen bij nieuwe verhuring; stijgt het aantal punten tot boven de 142 punten dan worden de huren zelfs vrijgegeven.
Volgens het meldpunt blijkt uit de honderden reacties dat veel huurders inmiddels afzien van verhuizen. Huurders die wel verhuizen krijgen immers te maken met een forse huursprong. "De verhalen die wij ontvingen zijn soms hartverscheurend. (...) Bijvoorbeeld ouderen die moeten verhuizen, omdat zij de trap niet meer op kunnen of starters die een woning nodig hebben," zegt Frans Ligtvoet, voorzitter van de Huurdersvereniging Amsterdam.
Volgens het meldpunt worden huren in snel tempo onbetaalbaar. Het rapport spreekt van een gemiddelde huurquote van 42 procent van huurders die na 1 oktober zijn verhuisd en zich hebben gemeld bij het meldpunt. Het cijfermateriaal van het meldpunt wordt overigens beïnvloed door de wijze van dataverzameling (meldingen); 32 procent van de melders huurde bovendien een particuliere woning; daarbij is de eventuele compensatie van de huurtoeslag niet meegerekend.

De Huurdersvereniging Amsterdam heeft geprobeerd meer objectieve gegevens te verzamelen. Op basis van Woningnet-gegevens wordt geconstateerd dat de huren in de sociale huursector in de stadsregio Amsterdam na invoering van de Donner-punten met 15 procent zijn gestegen. De bulk van het aanbod zou verschoven zijn naar het segment tussen 500 en 700 euro. De gemiddelde gevraagde bruto huur (inclusief servicekosten) is met 74 euro gestegen naar 568 euro. Deze cijfers hebben alleen betrekking op woningen van woningcorporaties. Zo'n 30 procent van de huurwoningen in Amsterdam is in handen van particuliere verhuurders.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS