Hoge huren thema in verkiezingstijd

04.09.12
Hoge huren thema in verkiezingstijd

De hoogte van de huren wordt als vanouds een verkiezingsitem. De Amsterdamse PvdA waarschuwde eerder voor het grote aantal woningen dat corporaties in de populaire stadsdelen voor stevige markthuren verhuren. Vandaag presenteerde Woonbond een CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s waaruit zou blijken dat er "een veel hogere huurverhoging dreigt dan de afgelopen jaren".

 

De Woonbond waarschuwt bovendien voor de verhuurdersheffing vanaf 2014, waardoor corporaties minder kunnen investeren. Daardoor zullen de wachtlijsten nog verder oplopen, aldus de Woonbond. De bond roept op de verhuurdersheffing te vervangen door een heffing voor een investeringsfonds. De berekeningen van het CPB gaan uit van een basispad, waarbij de huren bijna 1 procent boven inflatie stijgen per jaar. Daarin is verwerkt dat de huren stijgen door harmonisatie (hogere huren bij verhuizing) en de voorgenomen inkomensafhankelijke huurverhogingen. In veel partijprogramma's wordt uitgegaan van verdergaande huurverhogingen. De Woonbond: voor huurders, die over het algemeen lage inkomens hebben, dreigt hiermee een extra aanslag op de koopkracht. PvdA en GroenLinks beschermen de koopkracht voor de huurders met de laagste inkomens gelukkig nog door een verbetering van de huurtoeslag, maar D66 wil de huurtoeslag fors korten (€ 300 miljoen)."

Verhuurdersheffing

In het basispad van het CPB is ook de voorgenomen verhuurdersheffing van 760 miljoen opgenomen. Volgens de Woonbond willen VVD en PvdA deze heffing nog verdubbelen, terwijl het CDA pleit voor huurkorting voor lagere inkomens teneinde de huurtoeslaguitgaven te beperken. In beide gevallen zal het investeringsvermogen van corporaties verder teruglopen. De Woonbond vraagt politieke partijen om de koopkracht van huurders niet verder onder druk te zetten door hoge huurverhogingen en aantasting van de huurtoeslag. "In plaats van investeringen af te knijpen door extra heffingen, moeten investeringen in de huursector gestimuleerd worden." De Woonbond wil de verhuurdersheffing vervangen door een investeringsfonds of niet-vrijblijvende investeringsafspraken.

 

Trefwoorden:

 

De Woonbond waarschuwt bovendien voor de verhuurdersheffing vanaf 2014, waardoor corporaties minder kunnen investeren." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.