Overslaan en naar de inhoud gaan

'Helft van kosten verduurzaming woningen wordt terugverdiend'

Image

De directe waardestijging van woningen door verduurzaming kan oplopen tot de helft van de investeringskosten. Dat zou blijken uit onderzoek dat Woonzorg heeft laten verrichten door vastgoedadviseur Colliers. In het meest waarschijnlijke scenario wordt een woning 9.000 euro meer waard. "Dat is bijna 50 procent van de kosten van de gemiddelde ingreep."

Woonzorg Nederland heeft een portefeuille van circa 45.000 verhuureenheden, waarvan zo’n 30.000 zelfstandige huurwoningen. De zorghuisvester streeft ernaar in 2023 de zelfstandige woningen op een gemiddeld energielabel B te hebben. In 2050 moet de hele voorraad zelfs CO2-neutraal zijn.

Colliers heeft tien complexen onderzocht, waarvan de woningen na ingrepen van gemiddeld energielabel D naar A gingen. Op basis van drie scenario’s voor de huuraanpassing bepaalde Colliers de nieuwe marktwaarde van die woningen, voor en na verduurzaming. In het eerste scenario werd de huur enkel verhoogd op basis van de vergoedingentabel van corporatiekoepel Aedes. De waarde na verduurzaming stijgt dan al met ruim 45 procent in verhouding tot de kosten van de energiebesparende maatregelen. Een woning wordt gemiddeld 8.000 euro meer waard.
In het laatste scenario wordt de markthuur volgens het woningwaarderingsstelsel aangepast. Dan wordt zelfs 95 procent van de investering terugverdiend en wordt de woning gemiddeld 18.000 euro meer waard. Dat is grotendeels een theoretische rekenexercitie omdat doelstelling van woningcorporaties en huurregelgeving dergelijke huurverhogingen en uitponding beperkt.