‘Half miljoen woningen ten onrechte sociale huur genoemd’

12.07.2022
Image

Uit een enquête van Pointer zou blijken dat veel gemeenten particuliere woningen meerekenen als sociale huurwoning, terwijl de feitelijke maandlasten vanwege hoge servicekosten fors hoger uitkomen dan de 'liberalisatiegrens' van 763 euro. Het zou wel om een half miljoen woningen gaan. Er blijkt grote variatie te zitten in wat gemeenten tot de sociale huursector rekenen. 

De discussie over de definitie van sociale huur staat op scherp nu alle gemeenten van het kabinet binnen acht jaar moeten streven naar een aandeel van 30 procent sociale huur binnen hun grenzen. Zijn alle woningen met een kale huur onder de liberalisatiegrens sociale huurwoningen? Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, pleit voor een scherpere definitie van sociale huur. Minister De Jonge heeft toegezegd daarmee te komen. 

Woningcorporaties ergeren zich er nu aan dat zij bij nieuwbouwprojecten vaak het nakijken hebben omdat commerciële partijen op gunstiger voorwaarden ook het verplichte sociale deel realiseren met wat Aedes 'nep sociale huur' noemt. 'Nep' omdat de huurbegrenzing maar tijdelijk is, er geen sprake is van bij het inkomen passende huren en er geen verplichting is om urgenten te huisvesten. Daarbij zijn er woonconcepten waar hoge servicekosten worden gestapeld op gereguleerde huren.

Johan Conijn, emeritus-hoogleraar woningmarkt, deed op verzoek van Aedes een voorstel voor een scherpere definitie van sociale huur. Volgens hem is het  belangrijk duidelijk onderscheid te maken tussen sociale huur en overige gereguleerde huur, zodat gemeenten meer (juridische) mogelijkheden krijgen om daadwerkelijk sociale huur te realiseren als dat het beleidsdoel is. De definitie die Conijn heeft uitgewerkt past - niet onverwacht - naadloos bij de huidige rol van de woningcorporaties:

Sociale huur:

  • vormt onderdeel van een sociaal stelsel
  • betreft huisvesting voor de lange termijn
  • is bestemd voor de lagere-inkomensgroepen
  • kent een distributiesysteem voor de toewijzing van de woonruimte
  • gaat gepaard met enige vorm van (impliciete) subsidiëring
  • heeft een huurprijs lager dan de liberalisatiegrens
  • bestemt een eventueel exploitatie-overschot voor de volkshuisvesting.
    (zie finance ideas: definiëring sociale huur)