Haarlem stelt blijverslening beschikbaar voor langer zelfstandig thuis wonen

02.11.2017
Image

De gemeente Haarlem stelt budget beschikbaar voor de zogeheten Blijverslening. Dit is een regeling, die mensen, waaronder senioren, helpt zo lang en comfortabel mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Wie zijn woning aan wil passen om er langer zelfstandig te blijven wonen, kan gebruik maken van deze lening.

De Blijverslening is een van de instrumenten om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken en is een aanvulling op de Wmo-voorziening. Voor zij beperkingen ervaren, worden senioren in staat gesteld hun woning levensloopbestendig te maken. Daarnaast kan de lening ingezet worden voor bewoners met een zorgvraag. “Mensen leven langer. De gemeente Haarlem wil graag bewoners ondersteunen om langer zelfstandig thuis te wonen. Daarvoor bieden we meerdere mogelijkheden. Via de WMO kunnen mensen hun woning laten aanpassen tot een bedrag van maximaal tienduizend euro. Daarnaast is er nu de Blijverslening voor mensen met een koopwoning en voor huurders van particuliere huurwoningen. Zo zijn er verschillende voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken om langer zelfstandig te kunnen wonen”, zo verklaart wethouder Joyce Langenacker.

De Blijverslening kan alleen gebruikt worden voor aanpassingen in de woning. De lening bestaat in twee varianten: een consumptieve lening (tot maximaal 10.000 euro) of een hypothecaire lening (tot maximaal 50.000 euro). Het minimale bedrag voor beide leningen is 2.500 euro. Daarnaast dienen bewoners minimaal twee jaar in de woning te wonen. De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).