Overslaan en naar de inhoud gaan

Haarlem krijgt een 'circulair bouwlab'

Image

In Haarlem wordt op 1 november de eerste paal geslagen van de Circulaire BouwLab Experience. De basis daarvoor vormt materiaal van een gedemonteerd pand uit Almere dat zo een tweede leven krijgt. Het nieuwe gebouw in Haarlem wordt voorzien van zonnepanelen en aangevuld met nieuwe - duurzame en/of biobased - elementen. Het gaat bij dit project niet in de eerste plaats om het eindresultaat, maar om de weg ernaar toe: ervaring opdoen met hergebruik van materialen, met samenwerking in de hele sloop- en bouwketen en het verkennen van duurzame businessmodellen en het opzetten van een datamodel. Naast de gemeente Haarlem en de Rabobank is er een aantal partijen uit de bouwsector bij betrokken.

Binnen de bouwsector is nog weinig ervaring met het vastleggen van gegevens gedurende de levenscyclus van een gebouw en deze te verrijken met actuele data (digital twinning). Dit is niet alleen van belang voor de status van het pand maar ook voor uiteindelijk hergebruik van de componenten en materialen in het kader van de circulaire doelstellingen.
Dankzij het donorpand krijgen de initiatiefnemers de kans het hergebruik van componenten vanaf demontage te volgen en te digitaliseren. Zo kan ervaring in een praktijksituatie worden opgedaan. Het nieuwe gebouw wordt voorzien van diverse sensoren waarmee ook data over de constructieonderdelen gedurende de gebruiksfase kan worden verzameld.

Trefwoorden