Overslaan en naar de inhoud gaan

Haarlem bespreekt drie varianten voor toekomstige woningmarktregio

Image

De gemeente Haarlem neemt nu nog geen besluit over de te vormen woningmarktregio. Wethouder Joyce Langenacker (PvdA) legt de komende vier weken drie varianten voor aan de gemeenten in de regio en betrokken corporaties: (1) de hele provincie Noord-Holland plus Almere en Lelystad; (2) de Metropoolregio Amsterdam met behoud van samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland/IJmond of (3) voortzetting van de huidige samenwerking binnen Zuid-Kennemerland/IJmond. Vervolgens moet blijken welke variant op de meeste steun kan rekenen.

Elke variant kent voor- en nadelen. In de grootste variant blijft alle investeringskracht behouden, maar de omvang lijkt niet in lijn te liggen met de intentie van de Woningwet. Voor aansluiting bij de Metropoolregio is geen draagvlak bij IJmond-gemeenten. En in de kleinste variant zullen Ymere en De Key niet meer kunnen investeren in uitbreiding in onder meer Haarlem en Zandvoort.

De uitkomst van de discussie is van wezenlijk belang voor Haarlem, zo schrijft het college. De ambitie om de sociale voorraad te laten groeien is alleen houdbaar bij maximaal behoud van de investeringskracht. Ymere is de grootste corporatie van Haarlem. Mocht een woningmarkt zonder Ymere ontstaan, dan zal dat grote gevolgen hebben voor de toekomstige groei van de sociale woningvoorraad. Langenacker wil dan ook nadrukkelijk van Ymere en De Key horen welke rol zij in welke variant nog kunnen vervullen. Aan de gemeenten en andere corporaties wordt gevraagd welke volkshuisvestelijke bijdrage zij kunnen vervullen als voor een regio alleen op schaal van Zuid-Kennemerland/IJmond wordt gekozen.

Zie ook het achtergrond-artikel: Gemeenten worstelen met vorming woningmarktregio's (verschijnt in mei-nummer NUL20)