Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote banken pleiten voor klimaatlabel voor huizenkopers

Image

Klimaatrisico's zijn onvoldoende ingeprijsd in de waarde van een woning. Dat stellen de hoofdeconomen van ABN AMRO, ING en Rabobank in een gezamenlijk rapport over de klimaatbestendigheid van de Nederlandse huizenmarkt. Een verplicht klimaatlabel zal daar - naar analogie van een energielabel - verandering in brengen. De banken waarschuwen dat door klimaatverandering een nog grotere ongelijkheid op de woningmarkt dreigt.

De oproep van de grote Nederlandse banken is in lijn met een eerdere conclusie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook volgens de AFM zijn klimaatrisico’s nu onvoldoende verwerkt in de huizenprijzen. Dan gaat het bijvoorbeeld om funderings- en overstromingsrisico’s in een gebied. Er is ook scepsis over het nut van een klimaatlabel. De Vereniging Eigen Huis (VEH) is kritisch: "Als je naar een heel gebied kijkt, is het wellicht makkelijk de risico’s te schetsen, maar op het niveau van een enkele woning is dat veel moeilijker", aldus woordvoerder Hans André de la Porte in de Volkskrant. Dat stelt ook hoogleraar Peter Boelhouwer op Radio1. Die wijst er bovendien op dat funderingsschade lang niet altijd het gevolg is van klimaatverandering. De VEH waarschuwt dat de financiële gevolgen van een klimaatlabel gebaseerd op gebiedsfactoren voor een individuele huiseigenaar - soms onterecht - heel groot kunnen zijn.

Economen van ING, Rabobank en ABN AMRO hebben onderzocht hoe klimaatverandering de huizenmarkt beïnvloedt via drie kanalen: fysieke klimaatrisico's, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. De publieke kosten lopen op door klimaatverandering. De stedelijke ruimte én dijken moeten worden aangepast aan wateroverlast, droogte en hitte. De kosten voor een klimaatbestendige woningmarkt zijn volgens het rapport voorlopig beheersbaar, maar er ligt wel een tweedeling op de loer: niet alleen tussen regio's, maar ook en vooral tussen huishoudens met en zonder financiële draagkracht. Op specifieke locaties dreigt een stapeling van problemen, zoals extreme wateroverlast, hittestress en funderingsschade in combinatie met financiële kwetsbaarheid van huishoudens. Het is volgens het rapport nodig om het Fonds Duurzaam Funderingsherstel uit te breiden, zodat huiseigenaren in heel het land er gebruik van kunnen maken. Nu kan dat slechts in enkele gemeenten.

Trefwoorden