Overslaan en naar de inhoud gaan

Grootscheepse vernieuwing Slotermeer start in Van Deysselbuurt

Image
Er komt een grootscheepse vernieuwingsoperatie van drie ‘ontwikkelbuurten’ in Nieuw-West: de Van Deysselbuurt, Dichtersbuurt en Couperusbuurt. De gemeente Amsterdam en woningcorporaties Rochdale, Stadgenoot en Eigen Haard hebben gisteren het plan ondertekend voor de verbeteraanpak van deze ‘Roëllbuurten’. De partijen gaan een langdurige samenwerking met elkaar aan om de buurten zowel fysiek als sociaal een flinke impuls te geven. In totaal gaat het om investeringen van honderden miljoenen euro’s. Intensief overleg met bewoners staat centraal bij de verdere concretisering van de plannen. Uitgangspunt is dat het aantal sociale huurwoningen gelijk blijft, terwijl via verdichting woningen in het middensegment en de koopsector worden toegevoegd. Momenteel bestaat de buurt bijna geheel uit sociale huur. Met name langs de Burgemeester Röellstraat wordt veel nieuwbouw toegevoegd. De vernieuwing start in de Van Deysselbuurt.
 
Amsterdam kent 32 ‘ontwikkelbuurten’, die vanwege de omvang en hardnekkigheid van sociale en fysieke problemen om een intensieve, integrale en meerjarige aanpak vragen. In stadsdeel Nieuw-West bevinden zich 19 van de 32 ontwikkelbuurten. Drie daarvan worden de Röellbuurten genoemd: de Van Deysselbuurt, Dichtersbuurt en Couperusbuurt. De buurten liggen aan de lange Burgemeester Röellstraat, die als een mes het stadsdeel doorklieft en van het Lambertus Zijlplein in het westen naar metrostation Jan van Galenstraat in het oosten loopt. De anonieme verkeersweg wordt omgevormd tot een aantrekkelijke, veilige en groene stadslaan.  
 
Gemeente en de drie woningcorporaties gaan een langdurige verbintenis aan, zo'n tien jaar, om de sociale en fysieke omstandigheden in de Röellbuurten te verbeteren. Uitgangspunt is dat de bewoners optimaal profiteren van de ontwikkelingen. Geïnvesteerd wordt in leefbaarheid, renovatie en verduurzaming van woningen, in nieuwbouw, de openbare ruimte en voorzieningen voor de jeugd. Door middensegment- en koopwoningen toe te voegen ontstaan er meer gemengde buurten. Deze woningen zijn allereerst bedoeld voor ’economische stijgers’ onder de zittende huurders. Het aantal woningen in de Röellbuurten zal netto met zo’n 1.250 toenemen: van 2.450 nu naar circa 3.700 in 2030.
 
In de komende NUL20 een uitgebreid artikel over de vernieuwing van de Röellbuurt