Fraudeonderzoek Eigen Haard naar in woningen beleggende huurders

14.05.21
Fraudeonderzoek Eigen Haard naar in woningen beleggende huurders

Eigen Haard heeft onderzoek gedaan naar mogelijke woonfraude bij zestig van haar huurders die in bezit zijn van twee of meer woningen. Het onderzoek heeft inmiddels tot enkele huuropzeggingen geleid. In ruim de helft van de gevallen bleek geen sprake van overtreding van de huurovereenkomst.

De Amsterdamse corporatie signaleerde na een slimme data-analyse door NRC Handelsblad zestig huurders die twee of meer woningen in bezit hebben. Naar schatting bezit die groep meer dan tweehonderd woningen. In enkele gevallen gaat het om grote woningportefeuilles. Een huurder van een sociale huurwoning in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen twee jaar 34 woningen aangekocht in Den Haag, Amsterdam en Haarlem. Een gepensioneerde huurder van een sociale huurwoning in het centrum van Amsterdam bezit al vanaf de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw twintig woningen in diverse stadsdelen. Een deel daarvan wordt in de sociale sector verhuurd. En een huurder in de vrije sector blijkt met twee zakenpartners beheerder van een omvangrijk woningfonds.

NRC Handelsblad maakte begin dit jaar al melding van landelijk ruim duizend huurders van corporatiewoningen die in bezit zijn van ruim drieduizend woningen. Wettelijk is dit toegestaan, bij het sluiten van een huurovereenkomst wordt gekeken naar het inkomen en is geen sprake van een vermogenstoets, maar woningcorporaties voelen zich in het licht van de woningnood en de lange wachtlijsten ongemakkelijk bij deze particuliere woningbeleggers. En hoe meer woningen deze beleggers in bezit hebben, hoe onrechtvaardiger het huren van een schaarse corporatiewoning aanvoelt. Reden voor Eigen Haard om de eigen portefeuille in ogenschouw te nemen.

Een woordvoerder laat weten dat in ruim de helft van de onderzochte gevallen geen sprake was van fraude en dat hun woningen op de juiste wijze worden bewoond. Wel hebben gesprekken met enkele huurders geleid tot woningopzeggingen. “Maar de corporatie kan niet altijd wat doen. Als huurders zich aan de voorwaarden van hun huurcontract houden, dan behoort alleen een goed gesprek tot de mogelijkheden”, aldus een woordvoerder. “En kan een huurder ons moreel appèl om toch te verhuizen simpelweg naast zich neerleggen.”

Wel zou Eigen Haard graag zien dat er wettelijke mogelijkheden komen om dit soort excessen te bestrijden. De corporatie is nadrukkelijk voorstander van een herhaaldelijke vermogenstoets, zowel bij het begin van een huurovereenkomst als daarna. Maar daarvoor moet de wet worden aangepast. Ook studeren juristen op de mogelijkheden om bij verhuur van een woning een bepaling op te nemen, dat bij eigen woningbezit het huurcontract kan worden beëindigd.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.