Overslaan en naar de inhoud gaan

Forse huurkorting wegens lood in drinkwater na uitspraak Huurcommissie

Image

Vijftien Amsterdamse huurders die teveel lood in hun drinkwater hebben moeten volgens de Huurcommissie alsnog worden gecompenseerd met een huurkorting van zestig procent. De verlaging gaat in met terugwerkende kracht tot het moment waarop de gebreken bij de verhuurder zijn gemeld. Vorig jaar stapten een dertigtal Amsterdamse huurders van onder meer Ymere naar de Huurcommissie om huurkorting af te dwingen. Inmiddels zijn zestien zaken afgedaan. In slechts een geval werd het verzoek afgewezen. Van de veertien overige zaken volgt medio maart een uitspraak.
In het Gebrekenboek van de Huurcommissie wordt een te hoog loodgehalte – meer dan tien mg per liter drinkwater – aangeduid als een gebrek dat de verhuurder moet verhelpen. De huurders stapten naar de huurcommissie omdat ze het bijvoorbeeld niet eens waren met de meetmethoden die de verhuurder hanteerde om het loodgehalte vast te stellen. Deze uitspraken van de Huurcommissie kunnen een einde maken aan het gesteggel over de watertestmethoden.

Bij de beoordeling van deze gevallen heeft de Huurcommissie zich gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving zoals die is vastgelegd in het Drinkwaterbesluit. Volgens de Huurcommissie moet het loodgehalte worden aangetoond met een rapport van een erkend laboratorium dat voor de meting de zogenoemde RDT-methode gebruikt. Die methode is overigens niet geschikt om te bepalen hoeveel lood een gebruiker van het vervuilde drinkwater op weekbasis binnen krijgt. Om dat te bepalen is een veel ingewikkelder en tijdrovender traject noodzakelijk. De commissie heeft besloten dit buiten beschouwing te laten in de beoordeling.
De Huurcommissie heeft elk geval apart beoordeeld; niet in alle zaken was de meetmethode die de huurders aandroegen precies volgens het boekje. Gelet op het gezondheidsbelang van de huurders vindt de Huurcommissie het echter niet redelijk om de metingen die bewoners hebben aangedragen – en die aantonen dat het loodgehalte de norm overschrijdt – terzijde te schuiven. Mits dit wordt gestaafd met een rapport van een erkend laboratorium. Daarmee is volgens de commissie voldoende bewezen dat er sprake is van een gebrek in de woning.

De huurkorting blijft gehandhaafd tot de verhuurder het gebrek heeft verholpen, oftewel de loden leidingen heeft gesaneerd.
De Gezondheidsraad heeft vorig jaar overigens geadviseerd om de Europese richtlijn aan te scherpen tot een maximaal toegestane waarde van 5 mg. lood per liter drinkwater. Het kabinet heeft onlangs besloten dit advies op te volgen. Eind 2022 gaat de nieuwe richtlijn in. Volgens een grove schatting van de Gezondheidsraad hebben nog zo’n honderd- tot tweehonderdduizend woningen in Nederland loden leidingen.