Forse huurkorting wegens lood in drinkwater na uitspraak Huurcommissie

25.02.21
Forse huurkorting wegens lood in drinkwater na uitspraak Huurcommissie

Vijftien Amsterdamse huurders die teveel lood in hun drinkwater hebben moeten volgens de Huurcommissie alsnog worden gecompenseerd met een huurkorting van zestig procent. De verlaging gaat in met terugwerkende kracht tot het moment waarop de gebreken bij de verhuurder zijn gemeld. Vorig jaar stapten een dertigtal Amsterdamse huurders van onder meer Ymere naar de Huurcommissie om huurkorting af te dwingen. Inmiddels zijn zestien zaken afgedaan. In slechts een geval werd het verzoek afgewezen. Van de veertien overige zaken volgt medio maart een uitspraak.
In het Gebrekenboek van de Huurcommissie wordt een te hoog loodgehalte – meer dan tien mg per liter drinkwater – aangeduid als een gebrek dat de verhuurder moet verhelpen. De huurders stapten naar de huurcommissie omdat ze het bijvoorbeeld niet eens waren met de meetmethoden die de verhuurder hanteerde om het loodgehalte vast te stellen. Deze uitspraken van de Huurcommissie kunnen een einde maken aan het gesteggel over de watertestmethoden.

Bij de beoordeling van deze gevallen heeft de Huurcommissie zich gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving zoals die is vastgelegd in het Drinkwaterbesluit. Volgens de Huurcommissie moet het loodgehalte worden aangetoond met een rapport van een erkend laboratorium dat voor de meting de zogenoemde RDT-methode gebruikt. Die methode is overigens niet geschikt om te bepalen hoeveel lood een gebruiker van het vervuilde drinkwater op weekbasis binnen krijgt. Om dat te bepalen is een veel ingewikkelder en tijdrovender traject noodzakelijk. De commissie heeft besloten dit buiten beschouwing te laten in de beoordeling.
De Huurcommissie heeft elk geval apart beoordeeld; niet in alle zaken was de meetmethode die de huurders aandroegen precies volgens het boekje. Gelet op het gezondheidsbelang van de huurders vindt de Huurcommissie het echter niet redelijk om de metingen die bewoners hebben aangedragen – en die aantonen dat het loodgehalte de norm overschrijdt – terzijde te schuiven. Mits dit wordt gestaafd met een rapport van een erkend laboratorium. Daarmee is volgens de commissie voldoende bewezen dat er sprake is van een gebrek in de woning.

De huurkorting blijft gehandhaafd tot de verhuurder het gebrek heeft verholpen, oftewel de loden leidingen heeft gesaneerd.
De Gezondheidsraad heeft vorig jaar overigens geadviseerd om de Europese richtlijn aan te scherpen tot een maximaal toegestane waarde van 5 mg. lood per liter drinkwater. Het kabinet heeft onlangs besloten dit advies op te volgen. Eind 2022 gaat de nieuwe richtlijn in. Volgens een grove schatting van de Gezondheidsraad hebben nog zo’n honderd- tot tweehonderdduizend woningen in Nederland loden leidingen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.