Eigen Huis: maak huidige voorwaarden overstapregeling erfpacht permanent

04.09.19
Eigen Huis: maak huidige voorwaarden overstapregeling erfpacht permanent
Vereniging Eigen Huis (VEH) dringt er bij de gemeente Amsterdam op aan de voorwaarden van de overstapregeling voor woningen op erfpacht volgend jaar niet te verslechteren. Wie voor 1 januari overstapt van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht krijgt een aanzienlijke korting. Daarna is een sterke stijging van de woonlasten bij het verlengen van de erfpachtcanon onvermijdelijk. Voor de VeH dreigt daardoor wonen op erfpacht voor veel Amsterdammers onbetaalbaar te worden. De VeH stelt voor de huidige regeling permanent te maken, dus vast te zetten op de WOZ-waarde van 2014 of 2015, de bijbehorende buurtwaardering (BSQ) van 2017 en de korting.
 
De VEH stelt vast dat het aantal overstappers nog altijd gering is, ondanks de huidige relatief gunstige financiële regeling. Veel erfpachters kunnen daardoor in de toekomst in financiële problemen komen. Bovendien ondermijnt het de verkoopbaarheid van hun woning. Veel erfpachters zien volgens de VeH ten onrechte niet de urgentie in om nu al te handelen en notariskosten te maken omdat de canonherziening wellicht in de verre toekomst ligt.  
 
Als de gemeente de huidige uitgangspunten voor de toekomstige canon verdwijnt zowel voor erfpachters als de gemeente de druk van de ketel, aldus de VEH. Het voorkomt bovendien dat erfpachters nu al notariële kosten moeten maken; bovendien valt de werkdruk voor ambtenarenapparaat en notariaat weg. Amsterdam heeft namelijk ondanks de beperkte respons een forse achterstand in het verwerken van aanvragen van erfpachters die gebruik willen maken van de overstapregeling. 
 
Zie eerdere artikelen over: erfpacht

Financiële consequenties
De Vereniging Eigen Huis geeft de volgende voorbeelden van de financiële consequenties van wel of niet overstappen: 
  • De eigenaar van een rijwoning van 140 m2 aan de Randwijkhof in Reigersbos, gebouwd in 1993, zou bij overstap in 2019 een canon kunnen vastleggen voor 2043 van €295 per jaar. Wacht hij tot 2020, dan wordt dat een bedrag in de orde van  €2.300 per jaar. Dit is 8 x zoveel.
  • De eigenaar van een klein appartement (60 m2) in de Wagenaarstraat in de Dapperbuurt, gebouwd in 1977, zou bij overstap in 2019 een canon kunnen vastleggen voor 2027 van €680 per jaar. Bij overstap in 2020 wordt dit een bedrag in de orde van €2.650. Dit is bijna 4 x zoveel.
  • De eigenaar van een appartement van 80 m2 aan de Koekoeksstraat, Vogelbuurt, Amsterdam-Noord kan bij een overstap in 2019 een canon vastleggen voor 2044 van €190 per jaar. Bij overstap in 2020 wordt dit een bedrag in de orde van €1.750. Dit is ruim 9 x zoveel.
  • De eigenaar van een appartement van 90 m2 in Amsterdam-Zuid, Harmoniehofbuurt, kan bij overstap in 2019 de canon anno 2040 vastleggen op €3.600. In 2020 wordt dit €6.750. Dit verschil is ‘slechts’ bijna 2 x zoveel. Maar de stijging in euro’s is in deze dure buurt aanzienlijk meer dan bij andere woningen. De stijging wordt hier beperkt omdat de buurtstraatquote niet verder stijgt dan tot 49%.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.