Eigen Huis: maak huidige voorwaarden overstapregeling erfpacht permanent

04.09.2019
Image
Vereniging Eigen Huis (VEH) dringt er bij de gemeente Amsterdam op aan de voorwaarden van de overstapregeling voor woningen op erfpacht volgend jaar niet te verslechteren. Wie voor 1 januari overstapt van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht krijgt een aanzienlijke korting. Daarna is een sterke stijging van de woonlasten bij het verlengen van de erfpachtcanon onvermijdelijk. Voor de VeH dreigt daardoor wonen op erfpacht voor veel Amsterdammers onbetaalbaar te worden. De VeH stelt voor de huidige regeling permanent te maken, dus vast te zetten op de WOZ-waarde van 2014 of 2015, de bijbehorende buurtwaardering (BSQ) van 2017 en de korting.
 
De VEH stelt vast dat het aantal overstappers nog altijd gering is, ondanks de huidige relatief gunstige financiële regeling. Veel erfpachters kunnen daardoor in de toekomst in financiële problemen komen. Bovendien ondermijnt het de verkoopbaarheid van hun woning. Veel erfpachters zien volgens de VeH ten onrechte niet de urgentie in om nu al te handelen en notariskosten te maken omdat de canonherziening wellicht in de verre toekomst ligt.  
 
Als de gemeente de huidige uitgangspunten voor de toekomstige canon verdwijnt zowel voor erfpachters als de gemeente de druk van de ketel, aldus de VEH. Het voorkomt bovendien dat erfpachters nu al notariële kosten moeten maken; bovendien valt de werkdruk voor ambtenarenapparaat en notariaat weg. Amsterdam heeft namelijk ondanks de beperkte respons een forse achterstand in het verwerken van aanvragen van erfpachters die gebruik willen maken van de overstapregeling. 
 
Zie eerdere artikelen over: erfpacht

Financiële consequenties
De Vereniging Eigen Huis geeft de volgende voorbeelden van de financiële consequenties van wel of niet overstappen: 
  • De eigenaar van een rijwoning van 140 m2 aan de Randwijkhof in Reigersbos, gebouwd in 1993, zou bij overstap in 2019 een canon kunnen vastleggen voor 2043 van €295 per jaar. Wacht hij tot 2020, dan wordt dat een bedrag in de orde van  €2.300 per jaar. Dit is 8 x zoveel.
  • De eigenaar van een klein appartement (60 m2) in de Wagenaarstraat in de Dapperbuurt, gebouwd in 1977, zou bij overstap in 2019 een canon kunnen vastleggen voor 2027 van €680 per jaar. Bij overstap in 2020 wordt dit een bedrag in de orde van €2.650. Dit is bijna 4 x zoveel.
  • De eigenaar van een appartement van 80 m2 aan de Koekoeksstraat, Vogelbuurt, Amsterdam-Noord kan bij een overstap in 2019 een canon vastleggen voor 2044 van €190 per jaar. Bij overstap in 2020 wordt dit een bedrag in de orde van €1.750. Dit is ruim 9 x zoveel.
  • De eigenaar van een appartement van 90 m2 in Amsterdam-Zuid, Harmoniehofbuurt, kan bij overstap in 2019 de canon anno 2040 vastleggen op €3.600. In 2020 wordt dit €6.750. Dit verschil is ‘slechts’ bijna 2 x zoveel. Maar de stijging in euro’s is in deze dure buurt aanzienlijk meer dan bij andere woningen. De stijging wordt hier beperkt omdat de buurtstraatquote niet verder stijgt dan tot 49%.

Trefwoorden