Eigen Huis: erfpachtvoorstel bevat ontwerpfouten en geeft te hoge kosten

06.02.17
Eigen Huis: erfpachtvoorstel bevat ontwerpfouten en geeft te hoge kosten

Fouten in de nieuwe Amsterdamse erfpachtplannen maken de afkoopsommen en erfpachtcanon veel te duur. Daardoor dreigt wonen voor veel Amsterdammers onbetaalbaar te worden, aldus de Vereniging Eigen Huis (VEH).

 

Uit onderzoek van RIGO in opdracht van de VEH zou blijken dat er in het erfpachtvoorstel tal van systeemfouten zitten. Volgens RIGO rekent de gemeente de waarde van de locatie van de woning twee keer mee: eenmaal via de WOZ-waarde, de tweede maal met een buurtfactor. Ook pakt de gemeente de waardestijging af als huiseigenaren door renovatie, luxe inrichting (bv keukens) of funderingsherstel zorgen dat de waarde van hun huis stijgt. In het rapport Eeuwigdurend Duur wijst RIGO ook op "andere systeemfouten".

RIGO wijst er ook op dat de gemeente gelijktijdig de huidige regels van de voortdurende erfpacht wil veranderen. De erfpachter krijgt het nieuwe stelsel daardoor opgedrongen. Daarnaast vindt VEH dat Amsterdam haar erfpachters woningeigenaren een ongepast hoge tijdsdruk oplegt: "alleen de snelste beslissers profiteren dit jaar van een zogenaamde korting". VEH vindt dat erfpachters zonder druk van prijsverhogingen en met een onafhankelijk advies een weloverwogen beslissing moeten kunnen nemen.
RIGO stelt een aantal relatief eenvoudige verbeteringen voor. De dreiging en onzekerheid van een toekomstige verhoging kan eenvoudig opgelost door de WOZ-waarde van 2014 ook voor latere jaren bepalend te laten zijn. Dat zou ook conform de belofte in het startdocument van het huidige college zijn om toekomstige waardestijgingen (en -dalingen) voor de erfpachter te laten zijn. De VEH stelt ook voor "het complexe verhaal van buurtstraatquotes en van onterecht lage opstalwaarden" te laten vallen en gewoon een flinke korting van 40 procent (de depriatiefactor) te geven, zoals die ook in andere gemeenten gebruikelijk is. 

Vastgoed Belang - de brancheorganisatie van particuliere verhuurders - heeft zich volledig achter de conclusies van de Vereniging Eigen Huis gesteld. In een stevig opiniestuk stelt Vastgoed Belang dat Amsterdam met het nieuwe erfpachtstelsel de middeninkomens uit de stad drijft. Het zou de huurprijzen verder opdrijven.

 

NUL20 Dossier ErfpachtHet erfpachtvoorstel heeft tot vele reacties en veel media-aandacht geleid. Een overzicht staat hier: NUL20 Erfpacht Dossier

 

Volgens RIGO rekent de gemeente de waarde van de locatie van de woning twee keer mee: eenmaal via de WOZ-waarde, de tweede maal met een buurtfactor." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.