Overslaan en naar de inhoud gaan

Eigen Huis: erfpachtvoorstel bevat ontwerpfouten en geeft te hoge kosten

Image

Fouten in de nieuwe Amsterdamse erfpachtplannen maken de afkoopsommen en erfpachtcanon veel te duur. Daardoor dreigt wonen voor veel Amsterdammers onbetaalbaar te worden, aldus de Vereniging Eigen Huis (VEH).

 

Uit onderzoek van RIGO in opdracht van de VEH zou blijken dat er in het erfpachtvoorstel tal van systeemfouten zitten. Volgens RIGO rekent de gemeente de waarde van de locatie van de woning twee keer mee: eenmaal via de WOZ-waarde, de tweede maal met een buurtfactor. Ook pakt de gemeente de waardestijging af als huiseigenaren door renovatie, luxe inrichting (bv keukens) of funderingsherstel zorgen dat de waarde van hun huis stijgt. In het rapport Eeuwigdurend Duur wijst RIGO ook op "andere systeemfouten".

RIGO wijst er ook op dat de gemeente gelijktijdig de huidige regels van de voortdurende erfpacht wil veranderen. De erfpachter krijgt het nieuwe stelsel daardoor opgedrongen. Daarnaast vindt VEH dat Amsterdam haar erfpachters woningeigenaren een ongepast hoge tijdsdruk oplegt: "alleen de snelste beslissers profiteren dit jaar van een zogenaamde korting". VEH vindt dat erfpachters zonder druk van prijsverhogingen en met een onafhankelijk advies een weloverwogen beslissing moeten kunnen nemen.
RIGO stelt een aantal relatief eenvoudige verbeteringen voor. De dreiging en onzekerheid van een toekomstige verhoging kan eenvoudig opgelost door de WOZ-waarde van 2014 ook voor latere jaren bepalend te laten zijn. Dat zou ook conform de belofte in het startdocument van het huidige college zijn om toekomstige waardestijgingen (en -dalingen) voor de erfpachter te laten zijn. De VEH stelt ook voor "het complexe verhaal van buurtstraatquotes en van onterecht lage opstalwaarden" te laten vallen en gewoon een flinke korting van 40 procent (de depriatiefactor) te geven, zoals die ook in andere gemeenten gebruikelijk is. 

Vastgoed Belang - de brancheorganisatie van particuliere verhuurders - heeft zich volledig achter de conclusies van de Vereniging Eigen Huis gesteld. In een stevig opiniestuk stelt Vastgoed Belang dat Amsterdam met het nieuwe erfpachtstelsel de middeninkomens uit de stad drijft. Het zou de huurprijzen verder opdrijven.

 

NUL20 Dossier ErfpachtHet erfpachtvoorstel heeft tot vele reacties en veel media-aandacht geleid. Een overzicht staat hier: NUL20 Erfpacht Dossier

 

Trefwoorden