Overslaan en naar de inhoud gaan

Eigen Haard moet renovatieplan Wegener-Sleeswijkbuurt aanpassen

Image

Eigen Haard moet haar renovatieplannen voor vijf woningblokken met 157 sociale huurwoningen in de Wegener Sleeswijkbuurt in Amsterdam-Geuzenveld aanpassen, zo heeft de kantonrechter uitgemaakt. Het voorstel van de corporatie voor een maandelijkse energieprestatievergoeding is volgens de rechter niet redelijk. Het is onvoldoende duidelijk wat de consequenties van de renovatieplannen zijn voor de uiteindelijke woonlasten. Het is voor huurders te onzeker of de energierekening wel gaat dalen.

Belangrijk onderdeel in de aanpak van de portiek-etagewoningen is de ombouw naar zogenoemde nul-op-de-meterwoningen. Daarbij zouden de huurders in plaats van de reguliere energiekosten een maandelijkse energieprestatievergoeding moeten gaan betalen. Daar wringt volgens de rechter de schoen. Het is onduidelijk hoeveel energiebesparing de voorgenomen isolatiemaatregelen gaan opleveren. Daarnaast mag het niet zo zijn dat de kosten voor de overstap naar nul-op-de-meter ook nog eens via een huurverhoging en verhoogde servicekosten aan huurders worden doorberekend, aangezien deze kosten al worden gedekt door de energieprestatievergoeding.

De aanpak van de woningen in de Wegener Sleeswijkbuurt is voor Eigen Haard een hoofdpijndossier. De kosten van de ingreep zijn hoog. Direct na de aanpak van het eerste blok door Dura Vermeer werden de werkzaamheden stilgelegd. De huurders van de overige blokken weigerden vanwege extreme overlast voor de bewoners verdere medewerking aan de renovatieplannen. Zij eisten daarbij recht op verhuizing en de daarbij passende verhuiskostenvergoeding. De rechter is het met Eigen Haard eens dat verhuizing van de huurders tijdens de werkzaamheden niet noodzakelijk is.

De uitspraak lijkt een steun in de rug voor huurders die bang zijn dat de energietransitie voor hen duur uitpakt. De Woonbond noemt het niet kunnen garanderen van gelijke woonlasten een terecht punt van zorg. Eigen Haard bestudeert het vonnis. Bekeken wordt of de corporatie in beroep zal gaan tegen de uitspraak. Of dat een alternatief voor de energieprestatievergoeding moet worden uitgedacht.