Overslaan en naar de inhoud gaan

Eigen Haard boekt voor het eerst een negatief resultaat

Image

Eigen Haard heeft voor het eerst een negatief resultaat geboekt. Het verlies over 2013 bedraagt 44,3 miljoen euro. In 2012 was het jaarresultaat nog 8,9 miljoen euro positief. Zo blijkt uit het vorige week gepubliceerde jaarverslag.
Volgens Eigen Haard wordt het verlies vooral veroorzaakt door boekhoudkundige regels. Het vastgoed in exploitatie is met 34 miljoen euro afgewaardeerd. Bovendien heeft de corporatie een extra voorziening van 37,7 miljoen euro voor het onrendabele deel van de vastgoedinvesteringen ten laste gebracht van het resultaat over 2013. Ook betaalde Eigen Haard vorig jaar 12,6 miljoen euro aan saneringssteun en 1,4 miljoen euro aan verhuurdersheffing.
De corporatie maakt zich geen zorgen over de financiële basis. De opbrengsten zijn met 3,5 procent licht gestegen en de apparaatskosten zijn met 5 procent gedaald. De vermogenspositie is gezond. De solvabiliteit bedraagt 12,7 procent. Het gecorrigeerd weerstandsvermogen (46 procent) is ruimschoots voldoende om bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting de A-status te behouden. De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt bijna 100 miljoen euro.
“Het beeld dat uit het jaarverslag naar voren komt is dat we er goed voor staan. Onze degelijke manier van werken loont. We blijven een solide bedrijf. We blijven bouwen en renoveren en onderhouden, maar moeten daarin wel keuzes maken. Keuzes die niet altijd leuk zijn, maar we kunnen en gaan door,” aldus de directie.
Bovendien bespeurt Eigen Haard sinds het laatste kwartaal van vorig jaar een voorzichtig herstel op de woningmarkt. In 2013 verkocht Eigen Haard 298 bestaande en 124 nieuwbouwwoningen. De gemiddelde verkoopopbrengst van bestaand bezit bleef met 158.000 euro op niveau.