Overslaan en naar de inhoud gaan

EIB pleit voor woningbouw in buitengebieden regio Amsterdam

Image

In de buitengebieden van de Metropoolregio Amsterdam kunnen meer dan negentigduizend woningen worden gebouwd. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar nieuwbouwlocaties in de provincies Noord-Holland en Flevoland. De grootste aantallen kunnen gebouwd in Almere (42.500 woningen), Haarlemmermeer (25.500 woningen) en in de Purmer (20.000 woningen). Verder ziet het EIB kansen voor woningbouw in de Beemster (2.000 woningen) en in landelijk Amsterdam-Noord (3.500 woningen).

Volgens het EIB is woningbouw in de groene weilanden hard nodig om een antwoord te vinden op de oplopende woningnood. Er is daarbij gezocht naar locaties in de nabijheid van autowegen en spoorlijnen. De EIB-inventarisatie omvat in totaal zeven provincies. Daar is in totaal ruimte voor vierhonderd tot vijfhonderdduizend woningen. Op iets meer afstand van Amsterdam kan ook worden gedacht aan 20.000 woningen bij Mijdrecht, 9.000 woningen aan de oostkant van Alkmaar en 15.000 woningen in het gebied tussen Amersfoort en Nijkerk.

De inventarisatie komt niet als een verrassing. EIB is traditioneel voorstander van de bouw van grondgebonden woningen. Veel mensen verlangen volgens directeur Van Hoek naar een rijwoning, een twee onder een kap of vrijstaande woning. Hij erkent dat er in ons land veel binnenstedelijke bouwlocaties beschikbaar zijn, goed voor meer dan achthonderdduizend woningen, maar woningbouw aldaar verloopt ontzettend traag en is duur. "Een miljoen woningen binnenstedelijk bouwen lukt niet voor 2030", aldus Van Hoek. "Met woningbouw in buitengebieden is de crisis op de woningmarkt veel makkelijker op te lossen. We moeten het taboe op bouwen in buitengebieden loslaten."
Van ernstige aantasting van natuurgebieden is volgens hem geen sprake. Gemiddeld genomen hanteert EIB een norm van 25 woningen per hectare. In bijvoorbeeld landelijk Noord wordt een norm gehanteerd van 15 woningen per hectare om tot een goede inpassing in het veenweidegebied te kunnen komen.

Het is aan het provinciebestuur om te bepalen waar er mag worden gebouwd. De Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen laat in een reactie weten dat de provincie binnenkort met een Masterplan Wonen komt. "Buitengewone uitdagingen vragen om buitengewone oplossingen. In het Masterplan Wonen waar we hard aan werken komen we met onorthodoxe maatregelen, zoals actieve grondpolitiek", aldus Loggen.