Overslaan en naar de inhoud gaan

'Efficiënte corporatie kiest voor uitbesteding van taken'

Woningcorporaties kunnen hun bedrijfskosten meer dan halveren. Zo schrijft Vincent Gruis, hoogleraar housing management aan de TU Delft, in een discussienota over de ontwikkeling van doelmatige maatschappelijke verhuurders. Uitgangspunt is dat corporaties al hun taken op het gebied van verhuur, projectontwikkeling en onderhoud uitbesteden aan marktpartijen.
Gruis beschrijft samen met Aldert Dreimuller (roAG) en Cor Snoeijs (Stek.nu) dat een huurwoning met een bouwsom van 178.000 euro en een huur van 670 euro in de maand voor een periode van vijftig jaar kostendekkend kan worden geëxploiteerd. De beheerkosten kunnen bij doelmatige inkoop van diensten beperkt blijven tot 450 euro per jaar. Nu zijn de gemiddelde beheerkosten gemiddeld meer dan tweemaal zo hoog. Ook op de kosten van onderhoud kan door slimme uitbesteding drastisch worden bespaard.
De ideale omvang van een corporatie nieuwe stijl - door de opstellers aangeduid als regie-corporatie - wordt door hen becijferd op tien- tot vijftienduizend woningen. Een dergelijke efficiënte corporatie heeft niet meer dan een bestuurder en een handvol medewerkers in dienst en kan toe met een bescheiden kantoor van 125 vierkante meter.
Versterking van de efficiëntie is volgens de opstellers hoogst actueel nu de financiële draagkracht van corporaties onder druk staat door afnemende opbrengsten uit verkoop van woningen, beperking van taken en toenemende heffingen van de overheid.