Eerste zeer energiezuinige sociale nieuwbouw in Nobelhorst Almere

14.09.2017
Image

Ymere heeft in de wijk Nobelhorst in Almere de eerste twaalf zogeheten ZEN-huizen opgeleverd. ZEN staat voor zeer energiezuinige nieuwbouw. Het komt erop neer dat ZEN-huizen zelf energie opwekken voor het gebruik van de bewoners. De huurders krijgen in de praktijk een lage energierekening.

Bij het ontwerp en de bouw van de ZEN-huizen heeft Ymere gekeken hoe er zo veel mogelijk energie kan worden bespaard en teruggewonnen. De huizen hebben zonnepanelen, de warmte van het douchewater wordt hergebruikt en alle isolatie sluit naadloos op elkaar aan, waardoor er nergens kieren zijn. Daarnaast zijn er twee zonnecollectoren om water mee te verwarmen. Een ZEN-huis is daarmee niet alleen heel zuinig, maar ook uiterst comfortabel. Tocht of temperatuurschommelingen komen nauwelijks voor. De realisatie van de ZEN-huizen past bij de filosofie van het Almeerse dorp Nobelhorst: duurzaam denken en doen. Een kerngedachte die past bij het streven van de gemeente al in 2022 een energieneutrale stad te zijn. Daarbij wil Almere dat er meer betaalbare huurwoningen komen.

Huurders kunnen op een speciale app hun energieverbruik zien. Ymere heeft de bewoners vanaf het begin van het project voorgelicht over de energiezuinige huizen. De bewoners kregen onder andere tips over energiegebruik. Een energiecoach komt over een tijdje langs om te zien hoe het nu in de praktijk zit met dat energieverbruik.