Eerste verdieping

 • Ook welgestelde ouderen vinden stad aantrekkelijk

  Commerciële ontwikkelaars zien meer kansen voor ouderen op de koopmarkt. “Wij zullen de komende jaren vaker rekening houden met de specifieke wensen van senioren. Het denken daarover komt op gang”, zo meent Ben van de Ven van AM Zorgvastgoed. Hij bespeurt een duidelijke omslag. Bij de ontwikkeling van appartementen wordt al vaker nagedacht over andere plattegronden. Badkamers moeten immers voldoende ruimte bieden. Dergelijke levensloopbestendige appartementen hebben standaard brede deuren en geen drempels.

 • Verschillende werelden komen samen

  Alle veertien Amsterdamse stadsdelen werken aan plannen voor de realisatie van woonservicewijken waar ouderen en mensen met een beperking op een goede manier zelfstandig kunnen wonen. Tientallen buurten zijn daarvoor aangewezen. Elk stadsdeel, zo hebben ze toegezegd, probeert binnen een paar jaar in minstens één van zijn buurten daadwerkelijk die betere voorzieningen te realiseren. In Zuidoost is Holendrecht één van de zeven gebieden die door het stadsdeel zijn aangewezen.

Tweede verdieping

 • Goed voor de buurten, goed voor de kopers, minder aanbod voor huurders
  “We wilden al lang een huis kopen”

  Armand en Sieglin Kortzorg wonen in Zuidoost, aan de Mijndenhof. Het Surinaamse echtpaar, beide rond de zeventig jaar oud, was al langere tijd op zoek naar een koophuis.

Derde verdieping

 • Huisvesting grote gezinnen blijft een zoektocht

  IJburg moet een ‘wijk zonder scheidslijnen’ worden. Op het opgespoten zand verrijst een wijk met dure vrije kavelbouw, met middenklasse koopwoningen en sociale huur, maar ook met woonruimte voor zo’n beetje iedere speciale doelgroep, waaronder fysiek en geestelijk gehandicapten. De menging van ‘soorten bewoners’ is overigens niet in extremo doorgevoerd. Zelfs binnen een ‘gemengd woonblok’ bevinden de koopwoningen zich veelal aan de ene kant en de sociale huurwoningen aan de andere.

Vierde verdieping

 • WoonNetwerk liet nieuw visitatiestelsel voor corporaties ontwikkelen
  Uit het visitatierapport van De Alliantie

  “Een één-op-éénmeting van de geleverde en beoogde prestaties in relatie tot de doelstellingen is nog maar beperkt mogelijk.”

Kort bestek

 • atste woningbouwverenigingen realiseren uiteindelijk een fusie
  Noteert u even: op 30 juni rond middernacht zal een “feeërieke voorstelling de skyline van Amsterdam verlichten”. Met neerdalende engelen en vallende sterren nog wel. Het Oosten en AWV bezegelen met dit schouwspel op het Westergasfabriekterrein hun fusie en willen dat graag weten. En dat is begrijpelijk, want beide woningbouwverenigingen hebben een moeizame fusiehistorie achter de rug. De nieuwe corporatie profileert zich met buurtgerichte gebiedsontwikkeling.

Interview

 • Lex Pouw neemt na 25 jaar afscheid

  Zijn voor de buitenwereld plotselinge vertrek als bestuursvoorzitter van fusiecorporatie Ymere betitelt Lex Pouw als een ‘opzettelijke keuze’. Hij wilde de nieuwe organisatie niet al te lang in de weg zitten. “De start is gemaakt. De fusie tussen Ymere en de Woonmaatschappij krijgt heel snel vorm. Er staat een goed bestuur. Mijn opvolging is geregeld. Dan nog lang blijven rondlopen, dat is niks.”

De leeskamer

 • Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam

Woonbarometer

 • Aantallen stabiel, prijzen stijgen

  In 2007 verkochten de corporaties in Amsterdam 2171 sociale huurwoningen, honderd minder dan in 2006. In Westerpark, Oost/Watergraafsmeer en Osdorp daalden de verkopen, maar in de overige stadsdelen bleven de verkoopcijfers grotendeels gelijk. Nog altijd worden in Noord (470) en Zuidoost (326) de meeste corporatiewoningen verkocht. In Nieuw West verkopen de corporaties heel weinig (390 woningen in vier stadsdelen). Dat heeft alles te maken met de grote herhuisvestingsopgave die de corporaties daar hebben.

Forum

 • Amsterdamse broedplaatsenbeleid voorbeeld van hoe het ook kan

  In de rubriek FORUM verschijnen opiniërende bijdragen van externe auteurs. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Redactioneel

 • AMA

  De AMA – Amsterdam Metropolitan Area – heeft nog een lange weg te gaan. De burgemeesters van Almere en Haarlem willen zich op handelsmissie in China dan wel in een I AMsterdam-shirt hullen, maar terug in de polder blijken de gemeentegrenzen een keiharde politieke, emotionele en economische realiteit. Dat bleek maar weer eens toen VNU Media bekendmaakte te verhuizen van Haarlem naar Amsterdam-Noord. Volgens de burgemeester van Haarlem is VNU weggekocht door het stadsdeel.