Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
De leeskamer

Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam

De Westelijke Tuinsteden vormen zo’n beetje het meest onderzochte en beschreven woongebied van na de oorlog. Toch weten de auteurs van de Atlas Westelijke Tuinsteden - Ivan Nio, Arnold Reijndorp en Wouter Veldhuis - nog met een originele studie te komen. Zij hebben geprobeerd de ‘sociaal-ruimtelijke praktijken’ in beeld te brengen: ‘de geleefde stad’ in de terminologie van de auteurs. Door met de bewoners te praten, door ze te observeren, door er langdurig rond te lopen, door voorzieningen in kaart te brengen. Talloze observatie-uren hebben geleid tot gedetailleerde analyses die de sociale en culturele dynamiek van Nieuw West letterlijk in kaart brengen. De Atlas laat in een grote variëteit aan kaarten en foto’s de dynamiek van de wijk zien, van horeca tot winkels, van recreatie tot onderwijs, van alledaagse hofjes tot rituele plekken, overdag en ’s avonds.
Het wetenschappelijke doel van de auteurs was een nieuw type observerend onderzoek in praktijk te brengen. De auteurs Nio en Veldhuis wonen er ook zelf. Zij willen graag het negatieve beeld van het gebied corrigeren. Dit leidde wel tot een publicatie waarin alle problematische kanten van Nieuw West – geen kaarten van hangjongeren bijvoorbeeld - zorgvuldig worden vermeden.
Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam – de geplande en de geleefde stad. Te bestellen via www.trancity.nl,
€ 24,50. Een uitgave van Trancity in samenwerking met de EFL Stichting

Wonen in Amsterdam, gedachten over trends

Iedere twee jaar onderzoeken de gemeente en de hier gevestigde woningcorporaties de woonsituatie, het inkomen, de wensen en de relevante meningen van Amsterdammers. ‘Wonen in Amsterdam’ is het grootste steekproefonderzoek in de stad en niet voor niets spreekt Maarten Egmond, directeur van de Dienst Wonen, van ‘het fundament onder het hoofdstedelijk woonbeleid’. Omdat het onderzoek al zeven keer heeft plaatsgevonden, ontstaat zicht op langjarige ontwikkelingen (1995-2007) en die zijn in de recente publicatie ‘Ruimte voor Amsterdamse kwaliteit’ weergegeven en geanalyseerd door een goed ingevoerd schrijversteam van de Dienst Wonen. Voor iedereen die actief is op de Amsterdamse woningmarkt, in welke hoedanigheid dan ook, bevat dit boek een schat aan bruikbare en samenhangende gegevens. Denk bijvoorbeeld aan het verband tussen inkomen en woonsituatie, woningaanbod en populatie en natuurlijk de samenhang binnen buurten en tussen buurten en de omliggende stukken stad. Het cijfermateriaal, gepresenteerd in overzichtelijke grafieken, laat zich steeds eenvoudig terugvertalen naar de concrete wensen van Amsterdammers en dus de opgaven voor politiek, bestuur en woningaanbieders.
Ruimte voor Amsterdamse kwaliteit, Trends uit het onderzoek Wonen in Amsterdam 1995-2007, Hester Booi c.s., onder redactie van Kees Dignum, Gemeente Amsterdam/Dienst Wonen 2008, geb., 92 blz., meer informatie op www.wonen.amsterdam.nl

Architectuurherstel in Amsterdam

De restauratieve uitgangspunten van ‘Beter Verbeteren’ (de BVB-subsidieregeling, sinds 1990) hebben zich in Amsterdam door de jaren heen bewezen als bruikbare standaard voor het aanpakken van bestaande gebouwen. Met name voor de negentiende-eeuwse wijken en de Gordel 20-40 is het van groot belang. In ‘Het Beste Verbeterboek, Architectuurherstel als cultureel ambacht’ worden best practices uit diverse Amsterdamse stadsdelen afgewisseld met essays van betrokken deskundigen uit diverse disciplines. Daarbij gaat het onder meer over centimeters, ambachtelijkheid, architectuurgeschiedenis, welstand, stedelijk weefsel en culturele opgaven. Maar natuurlijk ook over de benodigde samenwerking tussen stadsdelen, eigenaars, corporaties, aannemers en, niet te vergeten, timmerfabrieken (kozijnen!). Interessant is verder hoe de restauratie/renovatie wordt uitgevoerd conform de eisen van het Bouwbesluit of hedendaagse geluidsnormen en wat dat dan weer voor eisen stelt aan de inventiviteit van de uitvoerders. De teksten worden, hoe kan het anders, begeleid door veel foto’s en plattegronden.
Het Beste Verbeterboek, Architectuurherstel als cultureel ambacht, Marloes van Haaren en Marinus Oostenbrink, Uitgeverij Thoth, Bussum 2008, geb., 143 blz., ISBN 978 90 6868 463 6, prijs 29,90 euro