Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Aantallen stabiel, prijzen stijgen
Verkoop corporatiewoningen

In 2007 verkochten de corporaties in Amsterdam 2171 sociale huurwoningen, honderd minder dan in 2006. In Westerpark, Oost/Watergraafsmeer en Osdorp daalden de verkopen, maar in de overige stadsdelen bleven de verkoopcijfers grotendeels gelijk. Nog altijd worden in Noord (470) en Zuidoost (326) de meeste corporatiewoningen verkocht. In Nieuw West verkopen de corporaties heel weinig (390 woningen in vier stadsdelen). Dat heeft alles te maken met de grote herhuisvestingsopgave die de corporaties daar hebben. Alle grote corporaties verkopen inmiddels substantiële en vergelijkbare aantallen woningen. De Alliantie is in 2007 koploper met 346 verkochte woningen, op de voet gevolgd door Eigen Haard (321) en Ymere (321). Samen met de fusiepartner Woonmaatschappij komt Ymere uit op 363.

 

Verkoopprijzen

De gemiddelde verkoopprijs is de laatste vijf jaar met gemiddeld drie procent per jaar gestegen van 147.723 euro naar 167.875 euro. Ondanks deze stijging was in 2007 nog 93 procent van de verkochte woningen bereikbaar voor de hoge middeninkomens en 73 procent voor de lage middeninkomens. Tenminste: gemeente en corporaties gaan er daarbij van uit dat hoge middeninkomens – met een inkomen tot twee keer modaal – een woning tot 244.000 euro kunnen kopen en lage middeninkomens – tot anderhalf keer modaal – tot 183.000 euro (prijspeil 2006). De meeste verkochte woningen zijn klein: 68 procent is kleiner dan 60 m2 en twee procent groter dan 80 m2 (alleen kamers, keuken en badkamers zijn meegeteld)

Verkoopprijzen per stadsdeel

Verkoop per stadsdeel

Hoewel het aantal nieuwe splitsingen flink terugloopt (4261 in 2007) verwachten de corporaties dat op basis van de grote gesplitste voorraad de verkoop gestaag doorgaat. Rochdale en Eigen Haard splitsten nog relatief veel woningen in 2007, rond de 1.500. Rochdale deed dit voornamelijk in Oud-Zuid en De Baarsjes, Eigen Haard vooral in Oud-Zuid en Zuidoost.

Aantal verkochte woningen van 1998 t/m 2007 en resterende ruimte per stadsdeel

Verkoop per stadsdeel

Er zijn eind 2007 in het kader van het Eerste en Tweede Convenant Verkoop in totaal 11.753 corporatiewoningen verkocht. Dat is minder dan de helft van het verkoopquotum van 28.575 woningen. In Oud-West, De Baarsjes en Zuideramstel is het merendeel al verkocht, in Geuzenveld-Slotermeer en Oost/Watergraafsmeer resteert nog bijna driekwart van het verkoopquotum. In 2010 worden afspraken gemaakt over de toedeling van de extra quota uit het Derde Convenant Verkoop.

Alle gegevens zijn afkomstig uit het Jaarboek 2008 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, verschijningsdatum 26 juni 2008.

Meer informatie in ‘Tien jaar verkoop sociale huurwoningen’